നിമിഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ഗ്യാസ് മാറ്റാം മലവും പഴകിയ ഗ്യാസും പുറത്തു കളയാം

പല ആളുകളെയും പലപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് നമ്മൾക്ക് ഗ്യാസിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇത് പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്നത് GUT ആരോഗ്യം അല്ലെങ്കിൽ കുടലിന്റെ ആരോഗ്യം പലപ്പോഴും പ്രോപ്പർ എല്ലാമാണ് എന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നതും എന്താണ് കുടലിന്റെ ആരോഗ്യം എന്തിനാണ്.

   

നമ്മൾ കുടലിന്റെ ആരോഗ്യം കാത്തുസൂക്ഷിക്കേണ്ടത് അതില്ലായെങ്കിൽ നമുക്കെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക അത് എങ്ങനെയെല്ലാം നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ കുടലിൽ നോക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷത്തിൽ ട്രിയൺ ബാക്ടീരിയ വളരുന്നുണ്ട്.

ഈ ബാക്ടീരിയ എല്ലാം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ദോഷകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള രോഗപ്രതിരോധശേഷി നിർണയിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികളാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ രോഗപ്രതിരോധശേഷി അല്ലെങ്കിൽ.

ഇമ്മ്യൂണിറ്റി നൽകുന്ന കോശങ്ങൾ ഉള്ളത് നമ്മുടെ കുടലിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ദഹിപ്പിക്കുന്നതിനും ദഹനം ശരിയ രീതിയിൽ നടക്കുന്നതിനും അതുപോലെതന്നെ നമ്മുടെ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെടണമെങ്കിലും

. ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പോഷകങ്ങൾ എല്ലാം ആഗിരണം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നല്ല ബാക്ടീരിയകൾ ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഈ കുടലിൽ ഉള്ള ബാക്ടീരിയകളുടെ എണ്ണം നല്ല ബാക്ടറുണ്ട് ചീത്ത ബാക്ടീരിയകളുമുണ്ട് ഇവയുടെ എണ്ണത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേരിയേഷൻസ്.

ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഗ്യാസ് സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ കുടലിൽ നമുക്ക് ബാക്ടീരിയകളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഏറ്റ കുറച്ചിൽ വരുന്ന സമയത്ത് പല തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഇതിൽ ആദ്യത്തേതാണ് ദഹനം പ്രോപ്പർ വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ

. നമുക്ക് ജനറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം അതുപോലെതന്നെ മലബന്ധം പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അതുപോലെതന്നെ മോഷൻ അമിതമായിട്ട് പോകുന്ന പ്രശ്നമുണ്ടാകാം എങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പോകാനൊരു സമയത്ത് ഇടക്കിടയ്ക്ക് വാഷ് റൂമിലേക്ക് പോകണമെന്നുള്ള പ്രശ്നമെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.