മുഖത്തെ കറുത്തപാടുകൾ എല്ലാം തനിയെ മാറും ഈ വെള്ളം രാവിലെ വെറും വയറ്റിൽ കുടിച്ചാൽ

ചില സ്ത്രീകളിൽ കൂടുതലായി തന്നെ കണ്ടു വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് മുഖത്തിന് രണ്ടു സൈഡിൽ ആയിട്ട് ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള കറുപ്പ് നിറം എല്ലാം കാണപ്പെടുക ചില ആളുകൾ അതിനെ കരിമംഗലം എന്ന് പറയുണ്ട് മേലാസ്മ എന്നാണ് അതിനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്ന ഒരു ആളുകൾ ഇത് കാണാനുള്ള പലതരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങളുണ്ട്.

   

പുരുഷന്മാരിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു 10% കാണാറുള്ളൂ സ്ത്രീകളിൽ ഏകദേശം 90% സ്ത്രീകളിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് കാരണങ്ങളുണ്ട് ഈ മേലാസ്മാ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചില ആളുകൾ സമയത്ത് ഒരു സമയത്ത് മാത്രമായിരിക്കും ഇത് കാണപ്പെടുന്നത് ഏജൻസി കഴിഞ്ഞതിനുശേഷം.

ഇത് താനെ തന്നെ പോകാറുണ്ട് രണ്ടുമൂന്നു പ്രഗ്നൻസി കഴിഞ്ഞ ചില ആളുകളിത് അതുപോലെതന്നെ നിൽക്കാറുണ്ട് മുഖത്തുനിന്ന് പോകുന്നില്ല 2 സൈഡിൽ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മൂക്കിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റുകളിൽ ഉണ്ടാകും കണ്ണിന്റെ മുകളിലായിട്ടുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സൈഡിൽ ആയിട്ട് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കാം.

അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെലാസമ കരിമംഗലം എന്നുള്ളതിന് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ട് പണ്ടുകാലത്ത് എത്രയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അത് വളരെ കോമൺ ആയി വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് വരാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന ഹോർമോൺ വ്യത്യാസങ്ങളാണ്.

വ്യതിയാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ മെലാനി ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ പോലുള്ളവയാണ് മേലാലിന് പറയുന്നത് ഈ കറുപ്പ് നിറം ഓരോ കുശങ്ങളിലും അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകും പിഗ്മെന്റ് ഡെപ്പോസിറ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയും ഇത് അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന സമയത്ത്.

ഒരു കളർ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ പ്രെഗ്നൻസി സമയത് ആണല്ലോ വളരെ പെട്ടെന്ന് സ്ത്രീകൾ ശരീരത്തിൽ വളരെ ഹോർമോണിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാസ്കോ പ്രഗ്നൻസി എന്നുള്ള പേരിൽ ഇത് ഒരുപാട് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടുതന്നെ മറ്റൊരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്.

ചില സ്ത്രീകളിൽ ഗർഭനിരോധനം ഒരുപാട് കാലത്തേക്ക് ദീർഘകാലങ്ങളിലേക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഇത് അവരിൽ ഇത് കണ്ട് വരാറുണ്ട് ചില ആളുകളിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാറി വരാറുണ്ട് ചില ആളുകളിൽ അത് ആവുകയും ചെയ്യും അതുപോലെതന്നെ മറ്റുള്ള ഒരു കാരണം.

എന്ന് പറയുന്നത് അമിതമായിട്ട് സൂര്യപ്രകാശം കൊള്ളുന്നത് ചില സ്ത്രീകളിൽ പുറത്തിറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് വെയിൽ കോളുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ട് എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറിച്ച് ഒരുപാട് പേര് ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈയൊരു പ്രശ്നം കണ്ടു വരാറുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.