ഈ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ലിവർ 100% ക്ലീൻ ആക്കാൻ

നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ലിവർ സംബന്ധമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാരണം ഒരുപാട് ആളുകൾ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടോക്സിൻ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓർഗനാണ് ലിവർ എന്നു പറയുന്നത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഗ്രന്ഥി കൂടിയാണ്.

   

ഏകദേശം ഒന്നര കിലോ ഓളം ഭാരമാണ് ലിവറിനുള്ളത് ഒരുപാട് ഫംഗ്ഷൻസ് അതിന്റെ ഒരു പ്രവർത്തി അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു സൈസ് പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഫംഗ്ഷൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അവയവമാണ് നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ തന്നെ നമ്മൾ അതിന്റെ ഡയറ്റ് ജപ്ഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക.

ബൈല് പോലുള്ള സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് ജോലികൾ എല്ലാം സുഗമമായി ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നതും ദഹനം കറക്ടായിട്ട് നടക്കുന്നതും ഒക്കെ ലിവർ ശരിയായ രീതിയിൽ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം പോയി മെഷീൻ പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരവും നമ്മൾ കാറിനു കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കാറുണ്ട്.

നമ്മൾ അത് ക്ലിയർ ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ സാധനങ്ങൾ എല്ലാം മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ പഴക്കം വരുംതോറും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഓരോ അവയവങ്ങൾക്കും ഇതിനേതായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കൊഴുപ്പ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടിഞ്ഞു കൂടാൻ സാധ്യതയുള്ളത്.

ലിവറിലാണ് കാരണം മെട്രോ പോളിസം അതിന്റെ പ്രോട്ടീൻ മെട്രോപൊളിസം ആണെങ്കിലും ഏത് രീതിയിലുള്ളതാണ് എങ്കിലും ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നത് ലിവറിനകത്താണ് അപ്പോൾ ലിവറിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും രോഗം വരുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 25 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മൾ ഫറ്റി ലിവർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫ് ലിവർ വളരെ കോമൺ തന്നെ കാണുന്നുണ്ട്.

അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ എന്താണ് നമ്മൾ മുന്നോടിയായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ രോഗത്തിന് ലിവറിന്റെ അസുഖങ്ങൾക്കെല്ലാം ലക്ഷണങ്ങൾ വളരെ കോമൺ ആയിരിക്കും നേരത്തെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുകയില്ല നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് ആയിട്ട് സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോഴും.

അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാം ആയിരിക്കും ലിബറിന്റെ സെൻസ് വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണുക അല്ലെങ്കിൽ ലിവറിന്റെ സൈസ് കൂടുതലാണ് എന്നുള്ളത് കാണുക ലിബർട്ടിലേക്ക് രക്തയോട്ടം കുറവുണ്ട് എന്നുള്ളത് കാണുക അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ലേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ലിവറിന് രോഗം.

ബാധിച്ചാൽ തന്നെ നമ്മൾ വളരെയധികം ശർദ്ദിക്കാൻ ഉണ്ടാകുന്ന തോന്നൽ നോക്കാനും ദഹനത്തിന് പ്രശ്നങ്ങൾ ശരീരം മെലിഞ്ഞു ഉണങ്ങുക കൂടി വരിക ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം വളരെയധികം അവസാന ഭാഗങ്ങൾ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായി അറിയുന്നതിന് കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.