എത്ര കൂടിയ പ്രഷറും ഇനി കുറച്ചെടുക്കാം സ്ഥിരമായി ഈ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ

ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ കൺസൾട്ടിങ്ങിനു വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു സ്ട്രോക്ക് കേസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഹസ്ബൻഡ് ആണ് സ്റ്റോക്ക് ആയത് അതുപോലെതന്നെ വൈഫ്‌ വന്നിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡോക്ടർ ഞാൻ ഡോക്ടറുടെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഡയറ്റുകളെല്ലാം.

   

തന്നെ മാറ്റി വളരെ സ്ട്രിക്ട് ആയിട്ട് തന്നെ ഭക്ഷണമെല്ലാം നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അധികം വറുത്തതൊന്നും തന്നെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ചോറെല്ലാം കുറച്ചു നല്ലൊരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷേ എന്റെ ഹസ്ബന്റിനെ സ്റ്റോക്ക് വന്നു രാത്രിയിൽ.

കൈകളിൽ ഒരു അനുഭവപ്പെട്ടു ഫോണിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഫോൺ കൈകളിൽ നിന്ന് താഴെ പോയി അപ്പോൾ പേടിയായി ഇത് ഹസ്ബൻഡ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ വേറൊരു സ്ഥലത്തായിരുന്നു ചോദിച്ചപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ലാ കൈകളിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കിടന്നതിന്റെ ആണ് എന്നെല്ലാം.

പറഞ്ഞാലും അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ ആകുമ്പോഴേക്കും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുകയും ഹോസ്പിറ്റൽ കൊണ്ടുപോയി അപ്പോൾ എല്ലാം ചെയ്തു നോക്കുമ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഈ വ്യക്തി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും അധികം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് എന്റെ ഭർത്താവിന് സ്റ്റോക്ക് വന്നത് എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് നേരമായിട്ടും.

വൈഫൈ എന്നോട് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഡീപ്പായിട്ട് ഡീപ്പായിട്ട് വളരെയധികം ചെക്ക് ചെയ്ത സമയത്ത് മനസ്സിലായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹസ്ബൻഡ് കഴിഞ്ഞ പത്തു കൊല്ലമായിട്ട് ബിപി മരുന്നു കഴിക്കുന്ന ഒരാളാണ് പക്ഷേ ബിപി കണ്ട്രോളിൽ ആയിരുന്നു എന്നാലും വല്ലാതെ കൺവേർ.

ട്ട് റേഞ്ചിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു അളവാണ് മെരുന്നെടുത്തിരുന്നത് അപ്പോൾ എന്തെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളും ഉള്ള സമയത്ത് മെഡിസിൻ ഒന്ന് മാറ്റി അപ്പൊ രണ്ടു ദിവസങ്ങൾക്കു മുമ്പ് ബിപിക്ക് വേറെ മെഡിസിൻ എടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡോക്ടർ മാറ്റി എഴുതി ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.