കിഡ്നി അടിച്ചു പോകും ശരീരത്തിൽ ക്രിയാറ്റിൻ കൂടിയാൽ ക്രിയാറ്റിൻ കൂടുന്ന 4 ഭക്ഷണങ്ങൾ ഇതാ

പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും നമ്മുടെ രക്തത്തിൽ ക്രിയേറ്റ് ലെവൽ കൂടുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഏത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ക്രിയേറ്റ് നിലവിൽ വർധിക്കുന്നത് എന്നും എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചികിത്സ എടുക്കേണ്ടത് എന്നും എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്.

   

ഈ ക്രിയാറ്റിൻ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതുമാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് എന്താണ് ക്രിയേറ്റിൻ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം നെയ്യാറ്റിൻ എന്നുപറയുന്നത് നമ്മുടെ മസലുങ്ങൾക്ക് ഡെവലപ്മെന്റിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമുള്ള ഒരു പദാർത്ഥം തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഈ ക്രിയാറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്.

ശരീരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രോട്ടീൻ വിഘടിക്കുമ്പോൾ യൂറിക്കാസിഡ് യൂറിയയും അതുപോലെതന്നെ ഈ ക്രിയാറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്ന പദാർത്ഥവും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇതൊരു വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റാണ് ഈ വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മുടെ കിഡ്നിയിലൂടെയാണ് പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും.

കിഡ്നി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്രിയാറ്റിന് എന്റെ അളവ് വർധിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മൾ പലരും പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും പ്രഷർ വർദ്ധിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ക്രിയാറ്റിനും വർധിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ.

രക്തസമ്മർദം നിയന്ത്രിക്കുന്നതും ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നതാണ് കിഡ്നി അപ്പോൾ ഈ ബിപി കൂടുന്ന സമയത്ത് കിഡ്നിക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ കഴിക്കേണ്ടതിനു പകരം അത് ഒഴിവാക്കേണ്ട ആളുകളെല്ലാം.

ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് രക്തത്തിൽ വർധിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡയബറ്റിസ് ഉള്ള ആളുകളാണ് എങ്കിൽ ക്രിയാറ്റിന്റെ അളവ് വർധിക്കുന്നു ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.