അടുക്കളയിലെ ഈ രണ്ടു ചേരുവ ഇങ്ങനെ കഴിച്ചാൽ രക്തം ഊറിവരും/ ലൈംഗിക ശേഷി വർധിക്കും

ലിംഗത്തിന്റെ വലുപ്പം അതെന്തുകൊണ്ട് കുറഞ്ഞുപോകുന്നു പ്രായമാകുമ്പോൾ ലിംഗം ചുരുങ്ങി പോകാറുണ്ടോ ഒരാൾക്ക് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ലൈംഗികബന്ധം സാധ്യമാകണമെങ്കിൽ എത്ര വലിപ്പം വേണം അതിന്റെ വണ്ണം അതുപോലെതന്നെ സ്ഖലനം സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ അളവ് ശുക്കളത്തിന്റെ അളവ് കുറവാണ്.

   

വൈഫ് ഇപ്പോൾ ഗർഭിണിയാകുമോ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളില്ലാത്തവരാണ് എങ്കിൽ അതിന് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു പേടിയും പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നു പലപ്പോഴും ഉദ്ധാരണക്കുറവ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഈ ഒരു പ്രശ്നം അത് എന്താണ് എന്നുള്ളത് പോലും ആളുകൾക്ക് അറിയില്ല വാസ്തവത്തിൽ ഉദാഹരണക്കുറവ്.

എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഒരുതവണ പോലും ഭാര്യയുമായി എഫക്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷ്വൽ ഇന്റർ കോഴ്സ് ചെയ്യാതെ പെറ്റാതെ വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും പല കൂട്ടുകാരും പല ആളുകളോടും വീമ്പ് പറയാറുണ്ട് എനിക്ക് നാലു മഞ്ചും തവണയും എല്ലാം ബന്ധപ്പെടാനായി കഴിയുന്നുണ്ട്.

എട്ടും ഒമ്പതും തവണയെല്ലാം ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് എന്നെല്ലാം പറയുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് ഒരുപാട് സംശയമാണ് അവർക്ക് ഉദ്ധാരണ കുറവുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അതുപോലെതന്നെ സീക്രസ്കലനം ഇതും എന്താണ് എന്നുള്ളത് ആളുകൾക്ക് പലപ്പോഴും അറിയില്ല ഒരാള് സെക്ഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഇന്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ.

സ്ത്രീകളുടെ യോനിക്കുള്ള വെജിനയുടെ ഉള്ളിൽ വളരെ എഫക്ടീവ് ആയിട്ട് ബീജം നിക്ഷേപിക്കാൻ ആയിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിനുമുമ്പ് തന്നെ സ്കലനം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഇത് 26 മണിക്കൂറിൽ ഒരു തവണ മാത്രം ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ട് പലപ്പോഴും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സാധ്യമാകണമെന്നില്ല.

നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പ്രത്യേക ഒരു കാര്യം അല്ലായിപ്പോഴും ഈ സിക്രസ്കലനം അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്ധാരണ കുറവ് ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള ശാരീരികമായ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടല്ല പലപ്പോഴും മാനസികമായ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കണം എന്ന് ഒരു 45 50 വയസ്സ് വരെയും ആളുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഉദ്ധാരണക്കുറവും.

സീക്രസ്കലനം 70 80 ശതമാനത്തോളം മാനസികമാണ് എന്നാൽ 50 വയസ്സിനുശേഷം പലപ്പോഴും പലരുടെയും ചോദ്യമാണ് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് എത്ര കാലം വരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് എത്ര കാലം വരെ എഫക്റ്റീവ് ആയി സെക്സ് ചെയ്യാനായി സാധിക്കും എന്നുള്ളത് ഒരു പേടിയും വിഷമവും വേണ്ട അതിനുള്ള ഉത്തരം മരിക്കുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് നടക്കാൻ കഴിയുന്ന കാലത്തോളം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/yfFg0zBROjA