3 ദിവസംകൊണ്ട് ചീത്ത കൊളസ്ട്രോളിനെ പാടെ ഉരുക്കി കളയാം

കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും പേടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ആണ് കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈയൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത്രയും അധികം ഹാർട്ടറ്റാക്ക് ഹാർട്ട് ബ്ലോക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ഭീകരാവസ്ഥകൾ.

   

സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു കാരണമാകും കൊളസ്ട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂല കാരണമാണ് കൊളസ്ട്രോളിനുള്ളത് അല്ല ആളുകൾക്കും വ്യക്തമായ ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ കൊളസ്ട്രോളിന് പറയുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ നല്ലതാണോ അല്ലെങ്കിൽ ചീത്തയാണോ ഉള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് അറിയാം അതേപോലെതന്നെ.

കൊളസ്ട്രോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടാം എന്നതിനെ കുറിച്ചൊന്നും നോക്കാം കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള ഒരു പോഷകമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇത്രയും അധികം കൊളസ്ട്രോൾ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്.

കാരണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് പൂർണ്ണതയ്ക്ക് പൂർണ്ണതയുടെ വർക്കിങ്ങിന് ഭാഗമായിട്ടാണ് കൊളസ്ട്രോൾ കൊഴുപ്പിന്റെ അംശം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് എല്ലായിടത്തും കാണപ്പെടുന്നതാണ് അത് നമ്മൾ പ്രതിരോധ ശക്തിക്കാണ് എങ്കിലും നമ്മുടെ തലച്ചോറും നമ്മുടെ ബുദ്ധി നമ്മുടെ ന്യൂറോണിസ്.

ഇവിടെ ചിന്തയെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മെമ്മറി നമ്മുടെ എല്ലാറ്റിനെയും വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കോശങ്ങളുടെയും ഭിത്തക്കൾ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാം തന്നെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് തന്നെയാണ് കോഴുപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അംശം കൊഴുപ്പും കൊളസ്ട്രോളിൽ എന്ന് പറയുന്നത്.

ജീവന്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് അതായത് നമ്മുടെ ജീവൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കൊളസ്ട്രോൾ നല്ല കുഴപ്പമില്ല അത്യാവശ്യം തന്നെയുണ്ട്.

ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് ബോഡി ബിൽഡേഴ്സ് അറിയുന്ന കാര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് അതിന്റെ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ സമയമായിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് തന്നെ ഫാറ്റ് ചെയ്യുന്ന പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവർ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/q5PffcBCtos