നിത്യരോഗം ക്ഷണിച്ചുവരുത്തുന്നതിന് തുല്യം ഈ വൈറ്റമിൻ കഴിക്കാതിരിക്കുന്നത്

ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഡ്രസ്സും ടെൻഷനും അനാവശ്യമായിട്ട് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന സ്‌ട്രെസ് ടെൻഷൻസ് അവരുടെ ജീവിതത്തെയും അവരുടെ സാമൂഹിക അന്തരീക്ഷത്തെയും അവരുടെ കപ്പാസിറ്റി എല്ലാം തന്നെ നശിപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്.

   

പല രോഗങ്ങളും ഇന്ന് മനസ്സിനെ ബാധിച്ച ശരീരത്തെ ബാധിക്കുന്ന കാറ്റഗറിയിലാണ് ഇന്ന് പെടുത്തിട്ടുള്ളത് 60% മുകളിലുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ തന്നെ ഈ പറയുന്ന സൈക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ട് ബന്ധമുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് എന്തെല്ലാമാണ് ഈ സ്ട്രെസ്സ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന രോഗത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ ബ്യൂട്ടീഷൻ ഇടപെടുന്നത്.

വഴി അതായത് ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ന്യൂട്രീഷൻ കൊടുക്കുന്നത് വഴി നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്ന ഈ പ്രശ്നത്തിന് മറികടക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ളതല്ല ഞാൻ ഇവിടെ പറയാം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മൾ എല്ലാവരും അറിയുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരാള് സ്ട്രെസ് ആവുക ഒരാൾ ടെൻഷൻ ആവുക.

ഇയാളുടെ ശരീരത്തിന് അകത്തുള്ളയും അഡ്രിനാലിന്റെ അളവ് വർദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥം ഇത് സംഭവിക്കാം ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളെ ശരീരത്തെ സഹായിക്കുന്ന ഒരുപാട് നാഡി വ്യവസ്ഥകൾ ഉണ്ട്.

ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ ഒരു വർക്കാണ് ഫ്ലൈറ്റ് ഓഫ് ലൈറ്റ് മെക്കാനിസം എന്നുള്ളത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണ് എങ്കിൽ ഞാൻ വളരെ വേഗത്തിൽ ഓടുകയാണ് എന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു പട്ടിയുണ്ട്  ആ പട്ടി തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്നെ മനസ്സിൽ.

എന്റെ ശരീരത്തിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ എല്ലാം ഇതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഉദാഹരണമായി പറഞ്ഞാൽ ആ പട്ടി തിരിഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് എന്റെ ശരീരത്തിനകത്തുണ്ടാകുന്ന ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.