എത്ര പാവപ്പെട്ടവനും കോടീശ്വരനാകും ഒരു കുപ്പിയിൽ വീടിന്റെ ഈ ഭാഗത്ത് മണിപ്ലാന്റ് വെച്ചാൽ,

ലോകത്തുള്ള ഒട്ടുമിക്ക ജ്യോതിഷ ശാസ്ത്രത്തിലുംഒട്ടുമിക്ക വാസ്തുശാസ്ത്രങ്ങളിലും ഒരേപോലെതന്നെ പറയുന്ന ഒരു പേരാണ് മണി പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്ധന ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും നല്ല ഏറ്റവും ഉചിതം ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചെടിയാണ് മണി പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുപക്ഷേ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുള്ളവർ ആയിരിക്കും.

   

നമ്മുടെ നാട്ടിൻപുറങ്ങളിൽ എല്ലാം സാധാരണയായി പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മണി പ്ലാന്റ് വീടുകളിൽ വച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൈസ വരും പണം വന്ന കുഞ്ഞും കൂടും, ധനം നിറയും.

എന്നുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ ചില വീടുകളിൽ വാസ്തുസംബന്ധമായിട്ട് നോക്കാൻ ആയി പോകുന്ന സമയത്ത് ചില വീട്ടുകാർ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മണി പ്ലാന്റ് കൊണ്ടുവന്നു വച്ചു ഒരു മാറ്റവും കാണുന്നില്ല ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഗുണവുമില്ല ഉള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കടം കയറി എന്നെ ഉള്ളൂ മണി പ്ലാന്റ് വെച്ചതുകൊണ്ട് ഒരു ഫലം നമുക്ക് ലഭിച്ചില്ല.

എന്നുള്ളത് ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും സംഭവിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മണി പ്ലാന്റ് കൊണ്ടുവന്നു വെച്ചിട്ട് ഫലം ലഭിക്കാതെ വരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മണി പ്ലാന്റ് ശരിയായ രീതിയിൽ അതായത് ശരിയായി ദിശയിൽ ആയിരിക്കില്ല വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്.

ഇതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ദിശയും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അവിടെ വേണം ഇത് വയ്ക്കുവാൻ ആയിട്ട് വിപരീതം ആയിട്ടുള്ള ദിശകളിൽ വച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫലങ്ങളും എല്ലാം വരുന്നതായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുവച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ പരിചരണം ആവശ്യമാണ്.

ഇതിന് ചില പ്രത്യേകത രീതികളിൽ തന്നെ പ്രചരിക്കണം അപ്പോൾ ആ പരിചരണം നൽകിയാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ഫലം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഫലം ലഭിക്കാതെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീടുകളിനുള്ളിൽ.

മണി പ്ലാന്റ് വയ്ക്കാനുള്ള ചില കൃത്യമായിട്ടുള്ള സ്ഥാനം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് പരിചരിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ പറയാനായി പോകുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ സമ്പത്ത് വന്ന് നിറയുന്നതായിരിക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

https://youtu.be/j-ofFuClu9E