ഒരിക്കലും അവഗണിക്കരുത് ഈ അപായ ലക്ഷണങ്ങൾ

നമ്മുടെ ഇടയിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് പിസിഒഡി അല്ലെങ്കിൽ പിസിഒഎസ് പോളി സിസ്റ്റം ഓവേറിയ സിൻഡ്രോം കണക്കുകൾ അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ റിപ്രോഡക്റ്റീവ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള പകുതിയോളം ആളുകൾ ഈ അസുഖം കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ എഫക്ടറാണ് എന്നിട്ടും 50 ശതമാനത്തോളം.

   

കിഡ്നികൾ തിരിച്ചറിയാതെ തന്നെ പോകുന്നു പക്ഷേ സ്ത്രീകളെ അതിനു കാര്യമായിട്ടുള്ള ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാത്തതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പിസിഒഡിയെ കുറിച്ച്.

ശരിയായ രീതിയിൽ ഒരു ധാരണ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആകാം ഇന്ന് ലെവലിൽ തന്നെ പിസിഒഡി പ്രോഗ്രാമുകൾ എല്ലാം തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ആളുകൾക്ക് ഇതിന് കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഇപ്പോഴും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഇന്ന് നമ്മളുടെ ചർച്ച ചെയ്യാനായി പോകുന്നത്.

പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവേറിയ സിൻഡ്രത്തെ കുറിച്ചാണ് പേരുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ പോളി സ്റ്റിക്ക് ഓവേറിയ സിൻഡ്രോം നിങ്ങടെ അണ്ഡാശയത്തിനുള്ളിൽ കുമിളകൾ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു രോഗാവസ്ഥ.

എന്നാൽ കുമിളകൾ കൂടിയ അണ്ഡാശയങ്ങൾ പിസിഒഡിയിൽ ആർത്തവ ക്രമക്കേടുകൾ മറ്റു പലതരത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങളും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് കുളത്തിരത്തിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ലക്ഷണങ്ങൾ അടങ്ങിയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ പിസിഒഡി എന്നുള്ളത് വിളിക്കുന്നത്.

എന്തെല്ലാമാണ് പിസിഒഡിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങളിൽ നോക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് ഇംപോർട്ടൻ ആയിട്ടും കാണുന്ന ലക്ഷണം ക്രമം തെറ്റിയ ആർത്തവമാണ് കൂടുതൽ പേഷ്യൻസ് നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്നതും ഈയൊരു കാരണത്തിന്റെ ചികിത്സയ്ക്ക് ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഡോക്ടറേറ്റ് പിരീഡ്സ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് വരുന്നതായിരിക്കും.

ഈ സമയത്ത് പരിയഡ്‌സ് ശരിയായ രീതിയിൽ വരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ പീരീസായി പിന്നെ കുറച്ച് കൊണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.