മണിക്കുറുകൾ ഉദ്ധ.രിച്ചു നിൽക്കും എത്ര ഉദ്ധരിക്കാത്ത ലിം.ഗവും ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ

ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ സംസാരിക്കാനായി പോകുന്നത് ശീക്രസ്കലനം അതുപോലെതന്നെ ഉദ്ധാരണ കുറവ് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ആളുകൾ മടി കാണിക്കുന്ന പറയാനായിട്ടും അതുപോലെതന്നെ ഡോക്ടറിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും മടി കാണിക്കുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ഉദ്ധാരണക്കുറവ് എന്ന് പറയുന്നത്.

   

ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത് എങ്ങനെയെല്ലാം നമുക്ക് പരിഹരിക്കാനായി സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ആദ്യമേ തന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് വച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലിംഗത്തിലേക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ.

ഇല്ലാത്ത ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ഉദ്ധാരണക്കുറവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടു തരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാകാം ഒന്ന് ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടും അതുപോലെതന്നെ സൈക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും ഉണ്ടാക്കാം ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ്.

എന്ന് വച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ഹായ് അതുപോലെതന്നെ ഹൈ ആയിരിക്കുന്ന കൊളസ്ട്രോൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഈ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് കാരണമാകുന്നവയാണ് അതുപോലെതന്നെ പിന്നെ മറ്റു കണ്ടീഷനുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇൻജെറി.

ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെൽവിക്ക് ഏരിയയിലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പൈനൽ ഏരിയകളിൽ എന്തെങ്കിലും INJURY ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഈ പറയുന്ന ഉദ്ധാരണക്കുറവിന് കാരണമാകുന്നവയാണ് മറ്റുപലത്തുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമതും മെഡിക്കഷൻ കഴിക്കുന്നവരാണ് എങ്കിൽ ആന്റി ഡിപ്രഷൻസ്.

പോലുള്ള മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നവർക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉദ്ധാരണക്കുറവിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് അതുപോലെതന്നെ അമിതവണ്ണം ഉള്ള ആളുകളിലും ഉദ്ധാരണ കുറവ് പൊതുവേ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.