നിങ്ങളുടെ ശ്വാസ കോശത്തിന്റെ ആരോഗ്യം വർധിപ്പിക്കും ഈ 5 വൈറ്റമിൻ

ശ്വാസകോശത്തിലെ ആരോഗ്യത്തിന് അത്യാവശ്യമായി വേണ്ട 5 വൈറ്റമിൻ മിനറൽസിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് അവ ഏതെല്ലാം ഭക്ഷണത്തിലാണ് ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇതിനെ കുറിച്ചു നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ശ്വാസകോശത്തിലെ ആരോഗ്യത്തിന് തടസ്സം നിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രശ്നം ചുമയും കഫക്കെട്ടും അലർച്ചി മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പലതരത്തിലുള്ള കഫം അടിഞ്ഞുകൂടി ശ്വാസകോശത്തിന് പ്രവർത്തനം.

   

മൊത്തം അവതാളത്തിൽ ആകുന്ന പ്രശ്നം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആകെ മൊത്തം പ്രതിരോധ ശക്തി നല്ലതുപോലെ തന്നെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും ഇതിലൂടെ റെസ്പറ്ററി ഇൻഡക്ഷൻസാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം പനിയും അതിനു കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നമാണ് ജലദോഷവും ചുമയും കഫക്കെട്ടും എന്നുള്ളത് എല്ലാം എന്ത് ടൈപ്പ് വയറിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണെങ്കിലും ബേക്കറി ഇൻഫെക്ഷൻ.

ആണെങ്കിലും മറ്റു തരത്തിലുള്ള ഇൻഡക്ഷൻ എങ്കിലും ഒക്കെ അത് ഏറ്റവും ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മുടെ ബാധിക്കുന്നതും ഏറ്റവും ഒടുവിൽ അത് മരണത്തിലേക്ക് തള്ളി പെടുന്നതും ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാരണം പെര്മനറി കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പറ്ററി പെയിലിയർ ഇതിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന ഹൃദയത്തിന്റെയും അവസ്ഥ നമ്മൾ കാർഡിയോളജി അറസ്റ്റ് എന്നാണ് പ്രൈമറി മരണകാരണമായിട്ട് നമ്മൾ 90% വും നമ്മൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നത്.

അപ്പോ ഈ ശ്വാസത്തിന്റെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായി വേണ്ട വൈറ്റമിൻസ് സി വൈറ്റമിൻ സി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ സിട്രത്സ് പഴവർഗങ്ങളിൽ നല്ലതുപോലെ തന്നെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആയിട്ട് ഉള്ള ഒരു സോഴ്സാണ് പേരയ്ക്കാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.