നിങ്ങൾക്ക് വിഷാദ രോഗം ആണ് ഈ 4 ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടോ?

മാനസിക രോഗങ്ങളിൽ ഒരുപാട് കേട്ട് ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഡിപ്രഷൻ അഥവാ വിഷാദരോഗം ജീവിതത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കടന്നുപോയിട്ടുള്ളവരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും അത് ചിലപ്പോൾ പരീക്ഷകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തോൽവി ആകാം ബന്ധങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവുക തകർച്ചയാകാം ഒരു മരണം ആക്കാം ഒരു രോഗാവസ്ഥയാക്കാം തൊഴിലില്ലായ്മ ആകാം അങ്ങനെ എന്തുമാകാം ഈ സമയങ്ങളിൽ എല്ലാം തന്നെ ഒരുപാട് വിഷമവും.

   

ഒരുപാട് സങ്കടവും ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇതുതന്നെയാണോ വിഷാദരോഗം പലപ്പോഴും ആളുകൾ ഞാൻ വളരെയധികം ഡിപ്രഷൻ ആണ് എന്നു പറഞ്ഞു ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ വിഷാദരോഗവും ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന തോന്നുന്ന വിഷമങ്ങളും ഒന്നുതന്നെയാണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ടാഴ്ചയിൽ കൂടുതലായി നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ആയി ആയിട്ടുള്ള തായി ആയ വിഷാദമായ ഭാവമാണ്.

വിഷാദരോഗത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ലക്ഷണം രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ഒരേ സങ്കടവും ഭാവം പ്രത്യേക സങ്കടമായോ ഒരു വ്യക്തി വയോ ബന്ധപ്പെട്ട ആയിരിക്കണമെന്നില്ല ഒന്നും ചെയ്യാനായി താല്പര്യമില്ലായ്മ പണ്ട് വളരെയധികം ആസ്വദിച്ചു സന്തോഷത്തോടുകൂടി ചെയ്തിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ തോന്നുന്നില്ല അത് ആസ്വദിക്കാനായി സാധിക്കുന്നില്ല സന്തോഷം കണ്ടെത്താനായി സാധിക്കുന്നില്ല ഇതാണ് വിഷാദരോഗത്തിന്റെ.

രണ്ടാമത്തെ ലക്ഷണം ഉദാഹരണമായി പത്രം വായിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഒരാളാണ് എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടിവി കാണുന്ന ഒരാളായിരുന്നുവെങ്കിലും ഫോണിൽ ചാറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു വ്യക്തിയായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും ഇപ്പോൾ സന്തോഷം പണ്ടത്തെപ്പോലെ കണ്ടെത്താനായി കഴിയുന്നില്ല ഇത് ചെയ്യാനായി ഒട്ടും തന്നെ തോന്നുന്നില്ല ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ കൂടെ കടന്നുപോയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വിഷാദരോഗം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

മൂന്നാമത്തെ ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് അകാരണമായിട്ടുള്ള ഉണ്ടാകുന്ന ക്ഷീണമാണ് പ്രത്യേകിച്ചും അധ്വാനം ഒന്നുമില്ലാതെ തന്നെ എപ്പോഴും ക്ഷീണം അനുഭവപ്പെടുക രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ഇരുന്നാൽ മതി രാവിലെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് പോകാൻ പോലും തോന്നുന്നില്ല ജോലിക്ക് പോകാൻ തോന്നുന്നില്ല അത്രയും അധികം ക്ഷീണമാണ് ആ രീതിയിലുള്ള അകാരണമായിട്ടുള്ള ക്ഷീണവും വിഷാദരോഗികളിൽ കാണാറുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.