വിട്ടുമാറാത്ത ശരീരം വേദനയും ക്ഷീണവും ഒറ്റ രാത്രിയിൽ ശരീരത്തിലെ മുഴുവൻ നീരും വറ്റും

ചില ആളുകൾ ക്ലിനിക്കിൽ വന്ന് പറയാറുണ്ട് ഡോക്ടറെ എനിക്ക് കഴുത്തിൽ നല്ലതുപോലെ തന്നെ വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് ഞാൻ ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്തു സ്കാനിംഗ് ചെയ്തു ഇതിനകത്ത് ഒന്നും തന്നെ വലിയ കുഴപ്പങ്ങൾ കാണുന്നില്ല ഡോക്ടർമാർ മരുന്ന് തരുന്ന ഒരു രണ്ടാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും വരുന്നു ഡോക്ടർ എനിക്കില്ല കഴുത്തിൽ അല്ല പ്രശ്നം എനിക്കിന്ന് മുതുകിന്റെ പുറകിൽ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള വേദന എങ്ങാനും തിരിയാനും പോലും സാധിക്കുന്നില്ല ഉറക്കം എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴാണ്.

   

പെട്ടെന്ന് വർദ്ധിക്കുന്നത് നൽകാൻ പോലും സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയാറുണ്ട് മരുന്ന് കഴിച്ചു പിന്നീട് പറയുന്നു വീണ്ടും ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോൾ രോഗി വീണ്ടും വരികയാണ് ഡോക്ടറെ എനിക്ക് തലയുടെ പറുകിൽ ഭയങ്കര വേദന എനിക്ക് ഒരു കാര്യം പോലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല കുളിച്ചിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ വയ്യ ഭയങ്കരമായ തലവേദനയാണ് ഇങ്ങനെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പലഭാഗത്ത് വേദനകളും ഉണ്ടാകുന്ന ഭാഗമായിട്ട് ഈ രോഗി വീണ്ടും വീണ്ടും വരാം.

രക്ത പരിശോധന നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും തന്നെ കാണപ്പെടുകയില്ല നമ്മൾ X RAY നോക്കിയാലും എല്ലുകൾക്കും വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും കാണുകയില്ല പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സന്ധി വേദനയും മസിൽ വേദനയുമായി കഷ്ടപ്പാടനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഫ്രൈബ്രോമയോളജി എന്ന് വിളിക്കുന്ന നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് ആളുകളെ അലട്ടുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് ചില ടെസ്റ്റുകളിൽ.

ഒന്നും തന്നെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കാത്ത ഈ രോഗമാണ് എന്ന് അറിയാൻ കഴിയാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ് ഇത് ഏത് പ്രായത്തിലുള്ളവരെയും ഒരു 13 വയസ് മുതൽ ഏതും പ്രായത്തിലുള്ള ആളുകളെയും ഫ്രൈബ്രോയോളജി ബാധിച്ചു എന്ന് വരാം ഇത് സാധാരണ പുരുഷന്മാരെ അപേക്ഷിച്ച് സ്ത്രീകൾക്കാണ് ഈ ഒരു രോഗത്തിന്റെ അളവ് കൂടുതൽ ഇത് ശരീരവും മനസ്സുമായി ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കണക്ട് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു രോഗമാണ് അതേസമയം തന്നെ മനസ്സിലെ അമിതമായിട്ടുള്ള ടെൻഷനും മനസ്സിന് വിഷമവും മനസ്സിന് ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ശരീരത്തിൽ തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് മസിലുകളെ കൂടുതലായിട്ട് ബാധിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അതായത് പേഷ്യന്റിനെ അസഹനീയുമായ വേദന ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/0Rxi1z_rbjM