വെരികോസ് വെയ്ൻ പൂർണമായി മാറ്റം ഈ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ

പലപ്പോഴും പലരുടെയും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ വെരിക്കോസ് എന്നുപറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും വെൽക്കോസ് പ്രശ്നങ്ങളില്ലാത്തവർ വളരെ കുറവാണ് പലരും പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വെരിക്കോസ് ഇല്ല അതുപോലെതന്നെ പലതരത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം കേൾക്കുമല്ലോ കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് ചോദിക്കും നിങ്ങൾക്കും വെരിക്കോസ് ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്ന് പറയും പക്ഷേ ഏകദേശം ലക്ഷണങ്ങളും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ആയിരിക്കും കിടക്കുന്നത്.

   

ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു 60% വേരിക്കോസ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് കണ്ണുകളിൽ കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള വെരിക്കോസ് വെയിൻ എന്നുവച്ചാൽ കാലുകളിൽ ഞരമ്പ് തടിച്ചു വരുന്ന അവസ്ഥ തടിച്ചി വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ വെരിക്കോസ് വെയിൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സെയിം ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെയാണ് പൈലസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയും വെയിലുകൾ തടിച്ചു വന്നുകൊണ്ട്.

ബുദ്ധിമുട്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ കാലുകളിൽ ഞരമ്പ് തടിച്ചു വരുന്ന ഒരു കണ്ടീഷണിയാണ് പൊതുവേ വെരിക്കോസ് വെയിൻ പറയുകയും അതുകഴിഞ്ഞിട്ടും ഭൂരിഭാഗം ആളുകളിലും തടിച്ചും മാത്രം കിടക്കുകയും കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ ചില കണ്ടീഷനുകളിൽ ചില ആളുകളിൽ കാലുകളിൽ വെയിൻ തടിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ട്.

അപ്പോൾ എന്തെല്ലാം ആണ് ആ പ്രശ്നങ്ങളെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പൊതുവേ ഈ മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റുകളിൽ ഉള്ള ഒരു സാധാരണ ഒരു ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു എസ്പ്ലനേഷനാണ് അപ്പോൾ ഒരു 5 അഡ്ജസ്റ്റ് ആയിട്ട് വെരിക്കോസിന്റെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഒരു ഞരമ്പ് ഇങ്ങനെ തടിച്ചു വന്നുകൊണ്ട് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരു സ്പൈഡർ വെബ് എന്ന് പറയും ചിലന്തിലപോലെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന വെയിൻ പ്രത്യേകിച്ച് inner എരിവുള്ളായിരിക്കും ഇത് കൂടുതലായിട്ടും കണ്ടുവരുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.