ശരീരം കാണിച്ചുതരുന്ന ആറു ലക്ഷണങ്ങൾ ചെറുകുടലിൽ ഫങ്കസ് അവഗണിച്ചാൽ കാൻസർ ?

എന്നുള്ള പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ ബോധവാന്മാരാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഏകദേശം സിബോ എന്നുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ മിമിക്ക് ചെയ്യുന്ന അതുപോലെതന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ സ്വാധീനിക്കാനായി കഴിവുള്ള ഏറെക്കുറെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ള മറ്റൊരു കണ്ടീഷനെ കുറിച്ച് ആണ് ഇത് സിഫോ എന്നുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനാണ് പക്ഷേ ഇതിന് ലക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ.

   

നമുക്കൊക്കെ തോന്നും ഒരു കാര്യം ഇത് സിബോ എന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷൻ ആയിട്ട് വളരെയധികം സാദൃശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഫംഗസിനെ അല്ലെങ്കിൽ മോൾഡിന്റെ അധികമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന വളർച്ചയാണ് ഒരു പ്രത്യേകതരത്തിലുള്ള കാനിട അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫംഗസാണ് ഈ സിഫോ എന്നു പറയുന്ന പ്രശ്നത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വില്ലനായിട്ട് മാറാറുള്ളത് ഈ ഫംഗസ് എന്ന് പറയുന്ന മൈക്രോ ഓർഗാനിസം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അകത്ത് നമ്മുടെ.

ശരീരത്തിലെ സാധാരണ ഗതിയിലുള്ള ഒരു അവസ്ഥ വ്യവസ്ഥയിൽ തന്നെ ധാരാളമായിട്ട് വളരുന്ന വളരെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് തന്നെ വളരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ അളവിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുന്നത് ആ വർധനവും ഒരു കാരണമാണ് ഈ സിഫോ എന്ന് പറയുന്ന കോംപ്ലിക്കേഷനിൽ നമ്മൾ കടന്നു പോകാറുള്ളത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ അകത്തു നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ തന്നെ കയറാറുണ്ട്

ഉദാഹരണമായി നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന നീല കടല പോലെയുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളിലും അല്ലെങ്കിൽ ചെറുപയർ പോലെയുള്ള ധാന്യങ്ങളിലും എല്ലാം ധാരാളമായി തന്നെ ഒരു ചെറിയ പരിധി വരെയെങ്കിലും നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്തേക്ക് ഫംഗസ് അതുപോലെതന്നെ പഴങ്ങളിലും പ്രധാനമായും നമ്മുടെ ഇതിനു കൂടുതലായി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.