മുട്ട് വേദന മാറാൻ മുട്ട് വേദന ഇല്ലാതെ നടക്കാൻ ഇത് ചെയ്താൽ മതി

സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം മുട്ടുവേദനയും അതിന്റെ പരിഹാരം മാർഗങ്ങളുംമുട്ടുവേദന മുട്ടുവേദന നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഒരു വലിയ സന്ധിയാണ് തുട എല്ലും താഴത്തെ കാലുകളിലെ എല്ലും ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന സന്ധി അതിന്റെ മുന്നിലായി ചെറിയൊരു ചിരട്ട എല്ലു കാണപ്പെടുന്നു തുട എല്ലിനും താഴെയുള്ള കാലിനും എല്ലിനും ഇടയ്ക്ക് കരുണ അസ്ഥിയുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ കാർട്ടിലേജ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് എല്ലാം കൂടി ചേർന്നതാണ് മുട്ട് അതായത്.

   

കാൽമുട്ട് എന്താണ് മുട്ടു തേയ്മാനം എന്നുള്ളത് മുട്ട് തേയ്മാനം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലിനും കാലിനും ഇടയ്ക്ക് ഇടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തരുണഅസ്തി നീങ്ങി പോകുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ മുട്ട് തേയ്മാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത് ഒരു 10 പേരിലുകളിൽ ഒരു മൂന്ന് ആളുകൾക്ക് സാധാരണ 50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ മുട്ടു തേയ്മാനം കാണപ്പെടാറുണ്ട് പ്രായമാണ് മുട്ടുവേദനയുടെ.

ഏറ്റവും വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം രണ്ടാമതായി ചെറുപ്പകാലത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന പരിക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ തരുണാവസ്ഥകളിലോ മുത്തിന്റെ അകത്തുണ്ടാകുന്ന ലിമെന്റുകൾക്കോ മുട്ടിലെ വാഷർ ആയിട്ടുള്ള മിൽക്കസിന് ഉണ്ടാകുന്ന പരിക്കുകൾ അവസാനം മുട്ട് തേയ്മാനത്തിന് കാരണമാകാറുണ്ട് അടുത്തതായി ഉള്ളത് ഇൻഫെക്ഷൻ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മുട്ടിന് അണുബാധ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കാലക്രമേണ തന്നെ അണുബാധ പോയാലും.

നമ്മുടെ തരുണാസ്തി ദ്രവിച്ചു പോവുകയും അത് തേയ്മാനത്തിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്യുന്നു  വാതം രോഗം ബാധ രോഗങ്ങൾ ഉള്ളത് സാധാരണ അന്തിമധം പിന്നെയുള്ളത് യൂറിക് ആസിഡ് അതുപോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പനീർ ചിക്കൻ കുനിയ അങ്ങനെയുള്ള വാതം മുട്ട് തേയ്മാനത്തിലേക്ക് മാറ്റം സംഭവിക്കാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/8FubHwWcJzE