ഇത് ഒരു സ്പൂൺ കഴിച്ചാൽ മതി ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം ഷുഗർ കുറഞ്ഞു പോവും

നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 21 ശതമാനത്തിന് മുകളിലുള്ള ആളുകൾ ഡയബറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രമേഹ രോഗമുള്ളവരാണ് അതുപോലെതന്നെ ഫ്രീ ഡയബറ്റിക് സ്റ്റേജിൽ ഉള്ള ആളുകളുടെ എണ്ണം നോക്കുകയാണ് എങ്കിൽ 35 ശതമാനത്തിന് മുകളിലാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയൊരു അളവിൽ തന്നെ രോഗികൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഷുഗറിന്റെ അളവിൽ വർധിക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത്.

   

നമ്മുടെ മാറിവരുന്ന ജീവിതശൈലി തന്നെയാണ് അതുപോലെതന്നെ പല ആളുകൾക്കുമുള്ള മിഥ്യധാരണകളും തെറ്റിദ്ധാരണകൾ എല്ലാം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും അറിയാതെ പോലും നമ്മൾ പ്രമേഹരോഗികൾ ആകുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ എന്തെല്ലാം മിഥധാരണകളാണ് പ്രമേഹത്തിന് കുറിച്ച് നമുക്കുള്ളത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇതിൽ ആദ്യമേ തന്നെ പറയുന്നതാണ് ഒരിക്കലും മെഡിസിൻ എടുത്തു.

കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവനും മെഡിസിൻ ഇരിക്കേണ്ടത് ആയിട്ട് വരും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രം തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് പ്രമേഹം നിർണയിക്കപ്പെട്ടാൽ പോലും ഷുഗറിന്റെ അളവ് കൂടിയാൽ പോലും മെഡിസിൻ എടുക്കാതിരിക്കുക ജീവിതശൈലിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് അതിൽ നമ്മൾ മാറ്റം വരുത്താൻ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രീ ഡയബറ്റിക് സ്റ്റേജിൽ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കില്‍.

നമ്മുടെ എച്ച്പിഎ വണ്‍സി നോക്കുമ്പോൾ മൂന്നുമാസത്തെ കാലയളവിൽ ഉള്ള നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ നോക്കുന്ന സമയത്ത് 6.5 താഴെ അതായത് 5.7 മുതൽ 6.5 വരെയുള്ള ഒരു സ്റ്റേജിലാണ് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു വാല്യൂ ലഭിക്കുന്നത് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും പ്രീക് സ്റ്റേജിൽ ആയിരിക്കും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പി പി എസ് എല്ലാം നോക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ഷുഗർ ലെവലിൽ വ്യത്യാസം അനുഭവപ്പെടും പി പി എസ് പലപ്പോഴും 140 നും 200 ഇടയ്ക്ക് സംഭവിക്കാം അതുപോലെതന്നെ എഫ്ബിഎസ് ഉള്ളത് 100 മുതൽ 124 വരെ ആകാറുണ്ട് നമുക്കറിയാം 125 മുകളിൽ ആയാലാണ് നമ്മൾ ഷുഗർ പേഷ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രമേഹ രോഗിയായി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.