നിങ്ങൾക്ക് ഫാറ്റി ലിവർ കൂടുമ്പോഴാണ് കണ്ണിൽ ഈ ലക്ഷണം കാണുന്നത്

ഫറ്റി ലിവർ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ മുന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെയധികം പേടിപ്പിക്കുന്ന കണ്ടീഷണർ അല്ലെങ്കിൽ രോഗാവസ്ഥ ആയിരുന്നു എല്ലാ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എല്ലാവർക്കും വളരെ സർവ സാധാരണം ആയി കാണപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഫറ്റി ലിവർ അത് എനിക്ക് ഫറ്റി ലിവർ ഉണ്ട് എന്ന് ഉള്ള ഒരു രീതി വളരെ സിമ്പിൾ ആയി തന്നെ സാധാരണമായി എടുക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ആളുകളും കാണുന്നത് എന്നാൽ ഫറ്റി ലിവർ കാരണമെന്തെലാം.

   

ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇത് എന്തിലേക്ക് നയിക്കും എന്നതിനെക്കുറിച്ച് എല്ലാം ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് കാണാം അതേപോലെതന്നെ നമുക്ക് ഫറ്റി ലിവർ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ശരിക്കും പേടിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണോ നമ്മുടെ കൈകളിൽ നമ്മുടെ കൺട്രോളുകളിൽ ആണോ ഇതിന്റെ പല അവസ്ഥകളും നമ്മുടെ കൈകളിൽ നിന്നും നമ്മുടെ എഫോർട് നിന്നും ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണാം.

അതുപോലെതന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തെങ്കിൽ തരത്തിലുള്ള തെറ്റുകൾ കാരണമാണോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൺട്രോളിലും കൺട്രോളിനും പരിധിയിൽ അപ്പുറം വരുന്ന കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ആണോ ഈ ഫറ്റി ഇവർ വരുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ലിവർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അവയവമാണ് നമ്മുടെ എല്ലാം ബോഡിയിലും ഉള്ള എല്ലാ അതിനെയും കൂടെ ഒരു ലിങ്ക് ഉള്ള ഒരു അവയവമാണ്.

ഈ ലിവർ എന്ന് വളരെയധികം അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള വളരെയധികം അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മെട്രോ പോളിസം നമ്മുടെ ഒരുപാട് ഹോർമോൺസുകൾ ട്രാൻസ്പർ ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടീൻ ഉദാഹരണമായി പറഞ്ഞാൽ പുരുഷന്മാരുടെ ഹോർമോൺ ടെസ്റ്റ്ഓഫ് സൈറ്ണ് പോലും നമുക്ക് നമ്മുടെ കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.