ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ചുമ, ജലദോഷം, തൊണ്ടവേദന, കഫക്കെട്ട് എന്നിവ മാറാൻ ഈ കട്ടൻചായ

കഫക്കെട്ട് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അത് എന്താണെന്ന് ആർക്കും തന്നെ തിരിച്ചു ചോദിക്കേണ്ടതായി വരില്ല നമ്മളെല്ലാം ആളുകളും ഒരു തവണയെങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് എന്നാൽ ഇതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്താണ് ഈ കഫക്കെട്ടിലെ ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് നമുക്ക് പറയാനായി കഴിയില്ല എന്നാൽ ഈ പറയുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് ബുദ്ധിബുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്.

   

ചൊമ കഫക്കെട്ട് ശ്വാസംമുട്ടൽ ഇതിനോടൊപ്പം വരുന്ന മറ്റു തരത്തിലുള്ള അലർജി പ്രശ്നങ്ങൾ മൂക്കടപ്പ് തുമ്മൽ കണ്ണ് ചൊറിച്ചിൽ തുടങ്ങി വിട്ടുമാറാത്ത ശ്വാസംമുട്ടൽ ആയിട്ട് പരിണാമം പ്രാപിച്ച ഇത് നമ്മുടെ എല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ഒരു സംഗതി മാറാറുണ്ട് പലപ്പോഴും ഈ കഫക്കെട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതിനിടക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് ഇതിനു കൂടുതലായിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെല്ലാം.

ചികിത്സാരീതികൾ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ ലഭ്യമാണ് എന്നത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കഫക്കെട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പ്രശ്നം നമ്മുടെ ശ്വാസ നാളുകളിൽ കഫം അടിഞ്ഞുകൂടുന്നതിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ മൂക്ക് മുതൽ തൊണ്ട വരെയുള്ള ഭാഗം upper റെസ്പെട്ടറി ട്രാക്ക് എന്നും അതിന് താഴേക്കുള്ള ഭാഗത്തെ lower റെസ്പറ്ററി ട്രാക്കിൽ എന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും കഫം അടിഞ്ഞുകൂടാം.

മൂക് അടപ്പ് തുമ്മൽ ആയിട്ട് എല്ലാം ഉണ്ടാകാം താഴേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ഈ കഫക്കെട്ട് കഫം കിടന്ന് കുറുകി ഉണ്ടാകുന്ന ശബ്ദം കുഞ്ഞുവാവകൾക്കെല്ലാം കുറു കുറുപ്പ് എന്ന് ആണ് പറയുക കഫംകെട്ടിലെ പലപ്പോഴും ഇംഗ്ലീഷ് പദം കൃത്യമായിട്ട് പറയാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡോക്ടർമാർ തന്നെ ഇതിനെ മലയാളത്തിൽ എഴുതി വയ്ക്കുകയാണ് പതിവ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/HLwo_RUSGuk