നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും പ്രമേഹം വരില്ല ദിവസവും ഒരു നേരമെങ്കിലും ഈ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ

നമുക്കറിയാം പ്രമേഹം അഥവാ ഡയബറ്റിസ് കാലാകാലം ആയി മനുഷ്യജീവിതത്തെ നിശബ്ദമായി തന്നെ കൊല്ലുന്ന ഒരു രോഗമാണ് ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പ് 1500 ബിസി മുതൽ തന്നെ ഈ രോഗം അറിയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മധ്യത്തിലാണ് മനുഷ്യർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനും ചികിത്സ ആരംഭിക്കുന്നതിനും സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം വർഷങ്ങളായി അറിയുന്ന ഒരു രോഗമാണ് എങ്കിലും ഇതെങ്ങനെയാണ്.

   

കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് തടയണമെന്നോ ഇതിന്റെ പാർശ ഫലം വരാതെ എങ്ങനെ നമുക്ക് നോക്കാമെന്നു ഇന്നും ജനങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല ഇതൊരു വിരോധാഭാസമാണ് വളരെയധികം പഠനങ്ങൾ പ്രമേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതെങ്ങനെയാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഇന്നും രോഗികൾക്ക് അറിയാത്ത ഒരു സ്ഥിതിയാണ് ഉള്ളത് ഏത് ആശുപത്രിയിലെ ഔട്ട് പേഷ്യൻസിനെ ക്ലിനിക്കുകൾ നമ്മൾ എടുത്താലും.

ജനറൽ മെഡിക്കൽ പേഷ്യൻസിൽ വരുന്ന ഒരു 40% എങ്കിലും പ്രമേഹരോഗം അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള രോഗങ്ങളും ഉള്ളവരായിരിക്കും ഒരു സർജിക്കൽ ഭാഗത്താണ് എങ്കിൽ അതിലും കാണണം നാല്പത് അമ്പതും ശതമാനം ഇനി സ്പെഷ്യലിറ്റി ക്ലിനിക്കുകളിലാണ് എങ്കിൽ കാർഡിയോളജി ന്യൂറോളജി ഈ വിഭാഗങ്ങളിലാണ് എങ്കിൽ 60 ശതമാനം രോഗികൾക്കും പ്രമേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രശ്നങ്ങളായിട്ടാണ് അവർ വരുന്നത് എന്നുള്ളത്.

നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും അധികം വിദ്യാഭ്യാസവും ഇത്രയധികം ലോകജ്ഞാനവും രോഗങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരമുള്ള ഒരു ജനതയ്ക്ക് ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കാറുണ്ടോ അധികം ആളുകളും പറയും രോഗം ഒന്നുമില്ല ഒരു തലവേദന ഉണ്ടായിരുന്നു ഡോക്ടർ നോക്കിയപ്പോൾ പ്രഷർ ഉണ്ട് എന്ന് പിന്നെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ കിഡ്നിക്ക് കേട് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഷുഗർ ഉണ്ടോ ഷുഗർ ഇല്ല പക്ഷേ പണ്ടത്തെക്കുറിച്ച് ബ്ലഡ് ഷുഗർ കുറിച്ച് അധികമാണ് അതിനു മരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ടോ മരുന്നു കഴിക്കുന്നില്ല ഭക്ഷണത്തിൽ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇതാണ് സ്ഥിതി ഇവരെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു നോക്കുമ്പോൾ കാണാം ബെഡ് ഷുഗർ 360 ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.