ഒറ്റത്തവണ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കു ബന്ധ.പ്പെടുന്ന സമയം കൂട്ടാൻ ഇതാണ് ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം

പുരുഷന്മാരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ലൈംഗികപരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടെണ്ണമാണ് ഒന്ന് ഉദ്ധാരണ കുറവ് രണ്ടാമതായി സീക്രസ്കലനം ഉദ്ധാരണ കുറവിനെ കുറിച്ച് എന്റെ തന്നെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഈ ചാനലിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആളുകൾ ഇത് കാണുകയും കമന്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും ചർച്ചചെയ്യുന്നത് പുരുഷന്മാരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സീക്രസ്കലനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഏതാണ്ട് 30 മുതൽ 40 ശതമാനം.

   

വരെ പുരുഷന്മാരിൽ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നതാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്കും പ്രത്യേകിച്ച് മാനസികമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണമാകുന്നു പലഅളുകൾക്കും ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കുടുംബബന്ധങ്ങളിൽ വിള്ളൽ വീട്ടുന്നുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും ചർച്ച ചെയ്യാനായി പോകുന്നത് സീക്രസ്കലനം എന്നാൽ എന്താണ് ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്.

ഇതിനുള്ള പരിഹാരമാർഗ്ഗങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ സീക്രസ്കലനം എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ തന്നെ സ്ഖലനം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നതിനാണ് നമ്മൾ സീക്രസ്കലനം എന്നു പറയുന്നത് അതിന്റെ നിർവചനം പലരും പല രീതിയിലാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ആദ്യത്തെ നിർവചനം അനുസരിച്ച് ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും.

അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ലൈംഗികപരമായിട്ടുള്ള സുഖം ലഭിക്കാതെ വരുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അതിനെ സീക്രസ്കലനം എന്ന് പറയാൻ രണ്ടാമതായി ബന്ധപ്പെട്ട തുടങ്ങിയാൽ ഉടനെയോ ചിലപ്പോൾ ബന്ധപ്പെടുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് കലനും സംഭവിക്കുന്നതും സീക്രസ്കലനവും ആയിട്ടാണ് ചില ആളുകൾ അതിനെ നിർവചിച്ചിട്ടുള്ളത് മൂന്നാമതായിട്ട് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ട് സീക്രസ്കലനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റിനകം സ്കലനം സംഭവിക്കുന്നതിന് സീക്രസ്കലനം എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും സീക്രസ്കലനം ഉണ്ടാകാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/dLfQCU2luec