ശരീരത്തിൽ ക്രിയാറ്റിൻ കൂടാൻ കാരണമായ 4 ഭക്ഷണങ്ങൾ

പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ക്രിയേറ്റ് ലെവൽ വർദ്ധിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ക്രിയാറ്റിന് ലെവൽ കൂടുന്നത് എന്നും എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു നമുക്ക് ക്രിയാറ്റിൻ ലെവൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളത് ആണ് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ക്രിയാറ്റിൻ എന്താണ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ക്രിയാറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മസിലിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പദാർത്ഥമാണ്.

   

പക്ഷേ ക്രിയാറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രോട്ടീൻ വിഘടിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ യൂറിക് ആസിഡ് യൂറിയയും അതുപോലെതന്നെ ക്രിയാറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്ന പദാർത്ഥം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇതൊരു വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഈയൊരു വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മുടെ കിഡ്നിയിലൂടെയാണ് പുറം തള്ളപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ കിഡ്നി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ.

നമുക്ക് ക്രിയേറ്റിന് അളവ് വർദ്ധിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പലരും പറയുന്നത് ബ്ലഡ് പ്രഷർ എല്ലാം വർധിക്കുന്ന സമയത്ത് ക്രിയാറ്റിനെയും കൂടെ കൂടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ രക്തസമ്മർദ്ദം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പങ്കു വഹിക്കുന്നതാണ് കിഡ്നി അപ്പോൾ ഈ ബിപി വർധിക്കുന്ന സമയത്ത് കിഡ്നിക്കും എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ.

ഉണ്ടെങ്കിൽ ബിപിക്ക് നോർമൽ ആയിട്ട് എന്നും മെഡിസിൻ കഴിക്കുന്നതിനു പകരം ഒഴിവാക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ രക്തത്തിൽ ക്രിയേറ്റിന്റെ അളവ് വർദ്ധിക്കാനുള്ള സാധ്യത എല്ലാമുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഡയബറ്റിസ് ഉള്ള ആളുകളിലാണ് എങ്കിൽ പോലും ക്രിയേറ്റ് ലെവൽ കൂടുമെന്ന് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് വച്ചാൽ കിഡ്നിയിൽ ഗ്ലൗമറസ് എന്നുള്ള ഒരു അരിപ്പയാണ് ഉള്ളത് ഇതിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്ടുകൾ എല്ലാം അരിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് നമ്മുടെ യൂറിനിലൂടെ പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.