ഇത് ഒരു ഗ്ലാസ് മാത്രം കുടിച്ചാൽ മതി എത്ര ഉറക്കം കിട്ടാത്തവർക്കും ഉറക്കം വരാനും ക്ഷീണം മാറാനും

ഇന്ന് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി രണ്ട് ഘടകങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഭക്ഷണവും രണ്ടാമതായി കൃത്യമായിട്ടുള്ള നല്ല ഉറക്കം ഇന്ന് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉറക്കം കിട്ടാത്തതിന്റെ പല ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇന്ന് ആളുകൾക്ക് ഉറക്കം കിട്ടാത്തത് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ തെറ്റായിട്ടുള്ള ജീവിതശൈലി കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഉറക്കം ലഭിക്കാത്തത്.

   

നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ഉറക്കം ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ശരീരം നമ്മുടെ മനസ് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് റിലാക്സ് ആക്കാനായി നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈയൊരു സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് നല്ല ഉറക്കം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെല്ലാം ടിപ്പുകൾ നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കാം എന്നുള്ളത് ഉറക്കമില്ലായ്മയുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമ്മൾ പല രീതിയിൽ തന്നെ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ചില ആളുകൾക്കാണ് എങ്കിൽ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറക്കം ലഭിക്കാൻ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കും മറ്റു ചില ആളുകൾക്കാണ് എങ്കിൽ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഉറക്കം കമ്പ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള.

ഒരു ഉറക്കത്തിലേക്ക് പോകാതെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഡിസ്റ്റർബ് ആയിട്ട് എഴുന്നേൽക്കും ചില ആളുകൾ രാവിലെ നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കും ഇങ്ങനെ പല രീതിയിലാണ് ഉറക്കമില്ലായ്മ അനുഭവപ്പെടുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഉറക്കമില്ലായ്മയുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമ്മെ രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അക്യൂട്ട് എന്നും ക്രോണിക് എന്നും എന്നുപറയുമ്പോൾ ചിലർക്ക് ചില പനി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചില തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന മെന്റൽ ആയിട്ട്.

ടെൻഷൻ വന്നിട്ട് വീട്ടിലുള്ള ആളുകളുടെ മരണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സാം വരുന്നതിനു മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മാനസികമായ ഉൽക്കണ്ട മൂലം ഇങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥകളിൽ നമുക്ക് ഉറക്കം ലഭിക്കാതെ വരാം അതുപോലെതന്നെ ചില ആളുകൾക്കാണ് എങ്കിൽ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നതിന്റെ ചില തുടക്കത്തിൽ തന്നെയുള്ള മാറ്റം കാരണം ചില മാറ്റങ്ങൾ വരാം രണ്ടാമതായി ക്രോണിക്ക ആയിട്ട് ഉറക്കമില്ലായ്മ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് മൂന്ന് മാസത്തിൽ കൂടുതൽ ഉറക്കമില്ലായ്മ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് കൊർണിക്ക് കണ്ടീഷനാണ് ചില തരത്തിലുള്ള മരുന്നു കഴിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇതുപോലെ എല്ലാം സംഭവിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ തൈറോയ്ഡ് രോഗമുള്ളവർക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഉറക്കത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് രണ്ടാമതായിട്ട് ക്രോണിക് ആയിട്ട് ഉറക്കമില്ലായ്മയും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.