കാലിൽ ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ ഷുഗറോ ബിപിയോ ഉള്ളവർക്ക് കണ്ടാൽ ഉറപ്പിച്ചോളു.. ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വരും.

നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രായ വ്യത്യാസം ഇല്ലാതെ തന്നെ ഒരുപാട് ആളുകളിൽ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് സ്ട്രോക്ക് എന്നിവ വരുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആളുകളിൽ ഇത്രയും അധികമായിത്തന്നെ ഇതെല്ലാം കാണുന്നത് കേരളത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 40% ത്തിലധികം ആളുകൾക്ക് സ്ട്രോക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആളുകൾക്ക്.

   

സ്റ്റോക്ക് ഹാർട്ടറ്റാക്ക് എല്ലാം ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം എന്നും നമുക്ക് അതിനെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാം എന്നുള്ളതും നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഹാർഡ് അറ്റാക്ക് സ്ട്രോക്ക് എന്നിവ വരാനുള്ള കാരണം നമ്മുടെ രക്തക്കുഴലുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പലതരത്തിലുള്ള ബ്ലോക്കുകളാണ് നമ്മുടെ രക്തക്കുള്ളിലുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യാപ്തി വോളിയം കുറയുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് അതിലുണ്ടാകുന്ന ബ്ലോക്ക് കാരണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള.

നമ്മുടെ കോശങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ എല്ലാം ശരിയായ രീതിയിൽ കിട്ടാതെ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കോനോനറി ഹാർട്ട് ഡിസീസ് എന്നു പറയും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ചുറ്റിലും ഹൃദയം ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒക്സിജൻ കിട്ടാതിരിക്കുക കാരണം ഹൃദയത്തിനുവേണ്ട ആർട്ടറി എവിടെയെങ്കിലും നമുക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതിലെല്ലാം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്.

പ്രധാനമായിട്ടും അഞ്ചാറ് റീസൺസ് ആണ് ഉള്ളത് ഇതിലാന്നു പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഹെവി മെറ്റലിന്റെ ഡെപ്പോസിറ്റാണ് പലതരത്തിലുള്ള ഹെവി മെറ്റൽ ഡെപ്പോസിഷൻ നമ്മുടെ രക്തക്കുഴലുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്നു ഇത് കാരണം നമ്മുടെ രക്തക്കുഴലുകളിൽ പലപ്പോഴും ബ്ലോക്കുകൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് അതുപോലെതന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എപ്പോഴും വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.