ഇത് ഒരു ഗ്ലാസ് മാത്രം കുടിച്ചാൽ മതി വെറും 2 മിനിറ്റു കൊണ്ട് ഉറങ്ങാം

ഇന്ന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഭക്ഷണവും രണ്ടാമതായി കൃത്യമായ നല്ല ഉറക്കവും ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉറക്കം ലഭിക്കാത്തതിന്റെ പല ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് പല തരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ആളുകൾക്ക് ഉറക്കം ലഭിക്കാത്തതായി വരുന്നുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും തെറ്റായിട്ടുള്ള ജീവിതശൈലി കാരണമാണ് നമുക്ക് നല്ല ഉറക്കം ലഭിക്കാതെ വരുന്നത്.

   

നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഉറക്കം ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ശരീരവും മനസ്സും നല്ലതുപോലെ റിലാക്സ് ആകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് നല്ല ഉറക്കം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തെല്ലാം ചില തരത്തിലുള്ള ടിപ്പുകൾ ചെയ്തു നോക്കാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഉറക്കമില്ലായ്മയുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പല രീതിയിൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ചില ആളുകൾക്ക് ആണെങ്കിൽ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറക്കം ലഭിക്കാൻ ഒരുപാട് സമയം വേണം.

മറ്റു ചില ആളുകൾക്ക് ആണെങ്കിൽ കിടന്നുകഴിഞ്ഞാലും ഉറക്കം കമ്പ്ലീറ്റ് ആയ ഉറക്കത്തിലേക്ക് പോകാതെ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്ത് എഴുന്നേൽക്കും ചില ആളുകളാണെങ്കിൽ രാവിലെ നേരത്തെ തന്നെ എഴുന്നേൽക്കും ഇങ്ങനെ പല രീതിയിലാണ് ഉറക്കമില്ലായ്മ അനുഭവപ്പെടുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഉറക്കം ഇല്ലായ്മയുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ടായിട്ട് തന്നെ തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അക്യൂട്ട് എന്നും ക്രോണിക് എന്നും.

അക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചില ആളുകൾക്ക് ചില തരത്തിലുള്ള പനി എല്ലാം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചില തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങളെല്ലാം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന മെന്റൽ ടെൻഷൻ വന്നിട്ട് വീട്ടിലുള്ള ഒരാളുടെ മരണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സാം വരുന്നതിനു മുമ്പായി അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മാനസികമായ ആൻസൈറ്റി മൂലം ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് ഉറക്കം ലഭിക്കാതെ വരാം.

അതുപോലെതന്നെ ആളുകൾക്ക് ആണെങ്കിൽ ചില മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നതിന്റെ തുടക്കത്തിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം കാരണം ഉറക്കമില്ലായ്മ ക്രോണിക് ആയിട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ട് മൂന്നുമാസത്തിൽ കൂടുതൽ ഉറക്കമില്ലായ്മ എന്നുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ക്രോണിക്ക് കണ്ടീഷൻ എന്നാണ് പറയുക അതു കൂടുതലും ചില മരുന്നുകൾ എടുക്കുന്നതിന് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.