മൂത്രത്തിൽക്കല്ലു പോകാൻ ഈ ഇലകൾ മാത്രം മതി

ആണുങ്ങളിൽ പ്രായമാകുമ്പോൾ പ്രോസ സൈറ്റ് ഗ്രന്ഥി വലുതാവുക എന്നുള്ളത് ഒരു 60,70 വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ പകുതി മുക്കാലും ആളുകളിൽ ബിപിഎച്ച് ഉണ്ടാകും ഇത് വലുതാകുമ്പോൾ മൂത്ര കുഴലുകളെ ഇത് ജാമാക്കുകയും അതുവഴി ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു മൂത്രമൊഴിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സ്റ്റാർട്ടിങ് ട്രിപ്പിൾ അതിന് ഫോഴ്സ്നു സ്പീഡ് കുറയുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മൂത്രമൊഴിക്കാൻ ആയി തോന്നുക രാത്രി പ്രത്യേകിച്ചും നാലോ അഞ്ചോ തവണ മൂത്രമൊഴിക്കാൻ എഴുന്നേൽക്കുക.

   

മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ ആയി തോന്നിയാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ വരിക തുള്ളി തുള്ളിയായിട്ട് പോവുക മൂത്രം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വഴി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മൂത്രത്തിൽ പഴുപ്പ് ഉണ്ടാവുക ഇതെല്ലാം തന്നെ ഇവരുടെ ബിപിഎച്ചിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യമേ തന്നെ മരുന്നുകൾ നൽകാനാണ് പതിവ് എന്നാൽ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മരുന്നുകൾ ഫലിതക്കാതെ വരികയും സർജറി അല്ലെങ്കിൽ.

ലേസർ പോലെയുള്ള ചികിത്സകൾ എല്ലാം ആവശ്യമായി വരുന്നു എന്നാൽ സർജറികൾ ഇല്ലാതെ തന്നെ ബിബിഎച്ചിന് ചികിത്സിക്കുന്ന ഏറ്റവും നൂലിതമായിട്ടുള്ള ചികിത്സാരീതിയാണ് PROSTATE ARTERY EMBOILZATION സാധാരണ നമ്മൾ ആൻജിയോഗ്രാം ചെയ്യുന്നതുപോലെ തന്നെ കൈകളിലൂടെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ട്യൂബുകളെല്ലാം കടത്തിക്കൊണ്ട് ഇതിൽ ചെറിയ രക്ത കുലുകൾ കണ്ടെത്തി ഇത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിലേക്ക്.

രക്ത ഓട്ടം ഉണ്ടാകാതെ ഈ ഗ്രന്ഥി ചുരുങ്ങുന്നതിനും മൂത്ര കുഴലുകളിലുള്ള ജാമുകൾ എല്ലാം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് മൂത്ര തടസ്സം മാറുകയും ലക്ഷണങ്ങൾ കുറയുകയും ചെയ്യും ഇവയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത ഓപ്പറേഷൻ ആവശ്യമില്ല ഓർമ്മ കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല രാവിലെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ വൈകുന്നേരം പോകാനായി സാധിക്കുന്ന സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയർ ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് റെസ്റ്റുകളൊന്നും തന്നെ ആവശ്യമില്ല.

സർജറി ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ 96% ആളുകൾക്കും ഈ ട്യൂബ് ഒഴിവാക്കാനായി സാധിക്കുകയും ചെയ്യും സർജറിക്ക് ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ ലൈംഗികരുമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെ കുറവാണ് രാജ്യങ്ങളിൽ വളരെയധികം സാധാരണമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ രീതി ഏകദേശം എല്ലാ പഠനങ്ങളും ഏകദേശം 80% ത്തിന് മേലെ വിജയ സാധ്യതയാണ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/SwYSOTUBx9w