കടങ്ങൾ തീരും സമ്പത്ത് ധനം വന്നു നിറയും പച്ചക്കർപ്പൂരം വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ വെക്കുക ,

എനിക്ക് ഏറ്റവും അധികം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ കാര്യം പറയാനായി പ്രചോദനമായത് ചോദ്യം എന്നു പറയുന്നത് പലതരത്തിലും ജോലി ചെയ്യുന്നു കഷ്ടപ്പെടുന്നു പണം കൈകളിൽ വരുന്നു പക്ഷേ വെള്ളം പോലെ തീർന്നു പോകുന്നു എന്താണ് തിരുമേനി ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ് എന്റെ കമന്റ് ബോക്സിലും കഴിഞ്ഞ കുറെ കാലങ്ങൾ ആയിട്ടും എനിക്ക് വന്നിട്ടുള്ള മെസ്സേജുകളിൽ എല്ലാം കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത്.

   

പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ധനം നിൽക്കുന്നില്ല എത്രത്തോളം തന്നെ വന്നാലും എത്രത്തോളം തന്നെ കൂടുതൽ വന്നാലും എത്രത്തോളം കുറവ് വന്നാലും വരുന്ന പണം മുഴുവൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മൊത്തമായിട്ടും ചിലവായി പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചു രൂപ അധികമായി ലഭിച്ചാൽ അത് സേവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള പൈസ ചെലവായി പോകുന്നു എന്ത് ചെയ്തിട്ടും.

സമ്പാദ്യ ശീലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാനോ പണം സേവ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാകുമെന്ന് എന്താണ് ഇതിനുള്ള ഒരു പരിഹാരം മാർഗ്ഗം ഇനി എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പൊടി കൈകൾ ഉണ്ടോ ഇതായിരുന്നു ഞാൻ നേരിട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം ഒരു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ പലരോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് .

ഡീറ്റെയിൽ ആയി തന്നെ പറയാം വരവിൽ കൂടുതലായി ചെലവ് വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പണം ഒഴുകി തീരുന്നു വെളുത്ത്‌ ഇല്ലാതെയാകുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീടുകളിൽ ഒരു ചെറിയ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഇക്കാര്യം പറയാനായിട്ട് കാരണമായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ ആയിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീടുകളിലായി ചെയ്യേണ്ട ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു കർമ്മം ഇത് ചെയ്തു വയ്ക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ രീതിയിൽ ഒരു മാറ്റം നമുക്ക് കാണാനായി കഴിയും ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പണം എല്ലാം നമ്മളെ തേടി വരുന്നത് നമ്മളിൽ തന്നെ നിലനിൽക്കുവാനും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.