മരുന്നില്ലാതെ ബിപി നോർമൽ ആകും ജീവിതത്തിൽ ബിപി കൂടുകയും ഇല്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ

രക്തക്കുഴലുകൾക്ക് രോഗം ബാധിച്ച വികസിക്കാനുള്ള കഴിവ് കുറയുമ്പോഴാണ് പ്രഷർ കൂടുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള രക്തക്കുഴലുകളിലൂടെ ആവശ്യത്തിന് രക്തം ഒഴുക്കണമെങ്കിൽ ഹൃദയം കൂടുതൽ ശക്തിയായി തന്നെ ഇടിക്കണം കൂടുതൽ പ്രഷറും രക്തക്കുഴലുകളിലൂടെ രക്തം ഒഴുകുമ്പോൾ രക്തക്കുഴലുകളിൽ കൊഴുപ്പ് അടിയുന്നതിനും വിള്ളലുകൾ ഉണ്ടായാൽ രക്തക്കുഴലുകൾ പൊട്ടി രക്തസവം ഉണ്ടാകുവാനും രക്തക്കുഴലുകളിൽ.

   

രക്തക്കട്ടകൾ ഉണ്ടാകുവാനും വളരെയധികം സാധ്യത വർദ്ധിക്കും കട്ടി കൂടിയ രക്തക്കുഴലുകളിലൂടെ രക്തം ആവശ്യത്തിന് ശരീര കോശങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ആയിട്ട് ഹൃദയം കൂടുതലായി പണിയെടുക്കാൻ നിർബന്ധിതമാകും ഇത് ഹൃദയഅറക്കളിൽ പേശികൾ തടിച്ചു വരുവാൻ കാരണം ആകും ഇങ്ങനെ തടിച്ച് കൂടുതലായി പണിയെടുക്കേണ്ടി വരുന്ന ഇതേ പേശികൾ ആവശ്യത്തിന് രക്തം ലഭിക്കാതെ വരുന്നതും രക്തക്കുഴലുകളിൽ.

ഉണ്ടാകുന്ന അനാരോഗ്യം ആണ് രക്തക്കുഴലുകളിൽ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് സ്ട്രോക്ക് വൃക്കരോഗം കാഴ്ചക്കുറവ് എല്ലാം ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം പലർക്കും മൂന്നുനാലു മരുന്നുകൾ കഴിച്ചാലും പ്രഷർ നിയന്ത്രിക്കാൻ ആകുന്നില്ല ഒരു നേരം മരുന്ന് കഴിക്കാൻ മറന്നാൽ പ്രഷർ വളരെയധികം ഷൂട്ട് അപ്പ് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട് അമിതമായ രക്തസമ്മർദ്ദം ഒരു ജീവിതശൈലി രോഗമാണ് ജീവിതശൈലിലുള്ള അപാകതകൾ എല്ലാം പരിഹരിക്കാൻ പ്രഷർ മരുന്നുകൾ.

ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് നോർമലാകും പ്രഷർ കൂടാൻ കാരണമായിട്ടുള്ള ജീവിത ശൈലിയിലെ അപാകതകൾ എല്ലാം തന്നെ പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രഷർ എങ്ങനെ നമുക്ക് നോർമൽ ആക്കി മാറ്റാം എന്നും അമിതമായിട്ടുള്ള രക്തസമ്മർദ്ദം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഹൃദയരോഗം പക്ഷാഘാതം വൃക്ക തകരാറ് എല്ലാം എങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രതികരിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ബ്ലഡ് പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്നുള്ളത് ആദ്യമേ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ഹാർട്ട് പമ്പ് ചെയ്ത രക്തക്കുഴലുകളിലൂടെ ഒഴുകും ഉണ്ടാകുന്ന ടെൻഷൻ അതിനെയാണ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഇത് വർധിക്കുന്നത് ഇത് ഭിക്തികളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന എഫക്ട് കൂടുന്നതിനെയാണ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.