വീട്ടിലിരുന്നു പൈൽസ് മാറാൻ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ

ഇന്ന് ഒരുപാട് ആളുകളെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫിഷർ എന്ന രോഗത്തിന് വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന 10 നിർദ്ദേശങ്ങളും ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് പല ആളുകൾക്കും മൂലക്കുരുവും ഫിഷറും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടറോട് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് തുറന്നു പറയുവാൻ ആശുപത്രിയിൽ വരുവാൻ വളരെയധികം വേണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇന്റർനെറ്റിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള പലതരത്തിലുള്ള അബദ്ധങ്ങളിലും.

   

ആളുകൾ ചെന്ന് ചാടാറുണ്ട് ഇത് വരാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് വീടുകളിൽ കൊണ്ട് തന്നെ ഫിഷർ എന്ന ബുദ്ധിമുട്ടും ഒഴിവാക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ഏതാനും കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ പറയാനായി ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഫിഷർ എന്നുള്ള രോഗം അല്ലെങ്കിൽ മലദ്വാരത്തിന്റെ അവസാനം ഭാഗത്ത് പൊട്ടൽ ഉണ്ടയി വേദനയും ബ്ലീഡിങ് മലബന്ധം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം വളരെയേറെ കൂടുതലായി തന്നെ കാണുന്നുണ്ട്.

പല ആളുകളും ഇതിനെ പൈസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആളുകൾക്ക് ഇതും പൈൽസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് അറിയില്ല എന്നിട്ടും ഇത് പൈൽസ് ആണ് എന്ന് കരുതി കൊണ്ട് ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും പോകാതെ പേടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഉള്ളത് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ രോഗം വരാതിരിക്കുവാനും വന്നവർക്ക് ഇതിൽ നിന്നും മുക്തി നേടുന്നതിനുമുള്ള 10 ടിപ്പുകൾ ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്.

ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ പറയാൻ പോകുന്ന ടിപ്പ് മല ബന്ധം ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ടും മലബന്ധം ഉണ്ടാവുകയും അതുപോലെ കൂടുതലായിട്ട് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഭാഗത്ത് മലദ്വാരത്തിന്റെ അവസാനം ഭാഗത്ത് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള വിള്ളലുകൾ അനുഭവപ്പെടുകയും അവിടെ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവുകയും അങ്ങനെ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല വേദന ഇതിനെ ക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/AjL5PkMhXx8