ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി മൂത്രക്കല്ല് അലിയിക്കാനും വേദന മാറാനും

ആയുർവേദ വന്നു കൊണ്ട് സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വൃക്കയിലും മൂത്രനാളിലും അടിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കല്ലുകളാണ് വേദനിക്കു കാരണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് പലപ്പോഴും ഓപ്പറേഷനിലൂടെ കല്ല് എടുത്തു മാറ്റുകയും പുറമേനിന്ന് അൾട്ര സൗണ്ട് WAVU നൽകി കല്ലുകൾ പൊടിച്ചു മാറ്റുകയോ ചെയ്യാവുന്നതും വീണ്ടും കല്ല് ഉണ്ടാവുന്നതും വേദനയും അസ്വസ്ഥതകളും എല്ലാം ഉണ്ടാവുന്നതും വീണ്ടും മെഡിക്കൽ സർജിക്കൽ പ്രൊസീജിയർ എല്ലാം വേണ്ടി വരുന്നതായി കാണപ്പെടുന്നു.

   

ഇതും തുടർച്ചയായി വൃക്കയിലും മൂത്രനാളികളിലും കല്ലുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഉപയോഗം മാറ്റാനായി ശസ്ത്രക്രിയകളും എല്ലാം വേണ്ടിവരുന്നത് പലർക്കും മൂത്രത്തിലൂടെ ആൽബവിൻ പോകുന്നതിനാൽ മൂത്രമൊഴിക്കുമ്പോൾ പത ഉണ്ടാകുന്നതും പരിശോധനയിൽ ക്രിയേറ്റിൻ എല്ലാം വർദ്ധിച്ച വൃക്ക തകരാറുകളിലേക്ക് എല്ലാം നീങ്ങുന്നത് ആയിട്ടും കാണപ്പെടുന്നു വൃക്കയിലും മൂത്രനാളികളിലും മൂത്രാശയത്തിലും കല്ലുകളിലും ഉണ്ടാകുന്നത്.

തടയുവാൻ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രമേഹം പ്രഷറും പോലെയുള്ള രോഗങ്ങളെല്ലാം ഉള്ളവർക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള കല്ലുകൾ എല്ലാം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയും ഒപ്പം തന്നെ വൃക്ക തകരാറിനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള രോഗികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ആണ് മൂത്രത്തിലെ കല്ലിൽ കിഡ്നി സ്റ്റോൺ എന്നിവയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാകാനായി ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാം ആദ്യമേ തന്നെ പറയുന്നത്.

എന്താണ് കല്ല് എന്നുള്ളതാണ് ബേസിക്കലി നമ്മുടെ യൂറിനകത്ത് രൂപപ്പെടുന്ന കല്ല് കാൽസ്യം ഓക്സലേറ്റ് ക്രിസ്റ്റലുകൾ എല്ലാം അടിഞ്ഞു കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന കല്ലുകളാണ് ഇതാണ് ഏകദേശം 80 ശതമാനം വരുന്നത് പിന്നെ യൂറിക്ക് ആസിഡ് കൂടുതലുള്ളവർക്കും അതിനു പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന കല്ലുകളാണ് ഈ യൂറിക്ക് ആസിഡ് സ്റ്റോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഉണ്ടാകുന്നത്ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.