പൈൽസ് 3 ദിവസം കൊണ്ട് മാറാൻ ഒരു മാജിക് ഒറ്റമൂലി

നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഭൂരിഭാഗം വരുന്ന ആളുകളിൽ സ്ത്രീകളിലും പുരുഷന്മാരിൽ 50 ശതമാനത്തിൽ അധികമാളുകളിൽ ജീവിതത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നതാണ് പൈൽസ് മൂലക്കുരു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസുഖം ഇതിനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങളിൽ ഒന്ന് നമ്മുടെ മലദ്വാരത്തിൽ ഉള്ള രക്തക്കുഴലുകൾ എല്ലാം വീർത്തുകൊണ്ട് നിമിത്തം താഴേക്ക് വരികയും രക്തക്കുഴലുകൾ പൊട്ടിക്കൊണ്ട് ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു.

   

പലപ്പോഴും ടോയ്ലറ്റ് പോയതിനുശേഷം ഉള്ള വേദന ഇല്ലാത്ത ബ്ലീഡിങ് വലത് ചൊറിച്ചിൽ അനുഭവപ്പെടുക പുറത്തേക്ക് തള്ളി നമ്മൾ കൈകൾ കൊണ്ട് ഉള്ളിലേക്ക് വരണ്ട രീതിയിൽ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാം ഇതെല്ലാം തന്നെ പൈൽസിന്റെ പല ഘട്ടങ്ങളിൽ ഉള്ള ലക്ഷണങ്ങളാണ് എന്നാൽ ഭൂരിഭാഗം പൈൽസുകളും തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഭക്ഷണ രീതികൾ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടും ചില മരുന്നുകൾ കൊണ്ടും.

നമുക്ക് ഭേദമാക്കാനായി സാധിക്കും എന്നാൽ ആകെട്ടം കഴിഞ്ഞാൽ മരുന്നും മാറുന്ന സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും അത് ഒരു സർജറിയും ലേസർ പോലുള്ള ചികിത്സയും അല്ല എന്നാൽ പലപ്പോഴും സർജറി പോലുള്ള ചികിത്സകൾ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മലദ്വാരം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾക്ക് മടി കൊണ്ട് പലപ്പോഴും അവർ എപ്പോഴും അശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള ചികിത്സകളിലേക്ക് പോവുകയും അങ്ങനെ പൈലി ഭാഗം പഴുത്തുകൊണ്ട്.

വളരെയധികം കോംപ്ലിക്കേറ്റ് അവസ്ഥയിലാണ് പലപ്പോഴും എത്താറുള്ളത് എന്നാൽ ഈ പൈൽസിന് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചികിത്സാരീതിയാണ് എംബ്രോയ്ഡ് തെറാപ്പി ഇത് സർജറി അല്ല മലദ്വാരം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നില്ല ഇത് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ ആൻജിയോഗ്രാം ചെയ്യുന്നതുപോലെ തന്നെ കയ്യിലൂടെ ട്യൂബ് കടത്തിക്കൊണ്ട് ഈ പൈത്തുകളിലുകൾ എല്ലാം കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രത്യേകം മരുന്നുകൾ ഏറ്റവും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും അതിലൂടെ തന്നെ എത്തിയോട്ടം കുറയുകയും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/i5MyUKwo_WI