ഇത് കുടിച്ചാൽ പിന്നെ എത്ര കൂടിയ കൊളസ്ട്രോളും നോർമലാവും കൂടുകയും ഇല്ല

എന്നെ ഏറെ സ്നേഹിക്കുന്ന അധ്യാപകരും മുതിർന്ന ആളുകളും എല്ലാം വഴിയിൽ കാണുമ്പോൾ ചോദിക്കും കൊളസ്ട്രോളിൽ എന്താണ് മരുന്ന് ഉള്ളത് എനിക്ക് കൊളസ്ട്രോളിനുള്ള കുറച്ചു നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുമോ എന്നുള്ളത് ചില ആളുകൾ പറയും എനിക്കിപ്പോൾ കൊളസ്ട്രോൾ വന്നു ഞാൻ പഴയതുപോലെ ഇനി കളിക്കാൻ എന്നും വരുന്നില്ല ഞാനെന്തു വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം എത്ര വേണമെങ്കിലും പട്ടിണി കിടന്നുകൊള്ളാം എന്ന് ഇവരുടെ നമ്മുടെ ഒരു സ്നേഹത്തോടുകൂടി തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്.

   

കൊളസ്ട്രോൾ അൽപ്പം ഒന്ന് വർദ്ധിക്കുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഹാർട്ടറ്റാക്ക് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല അങ്ങനെ കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് പറയുന്ന കാലാകാലങ്ങളായിട്ടും മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ട രോഗം ഒന്നുമല്ല കൊളസ്ട്രോളിന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ഇറച്ചിയും മീനും കൊണ്ട് മാത്രമല്ല വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇറച്ചി മീനൊന്നും കഴിച്ചാൽ ഒന്നും കൊളസ്ട്രോൾ വല്ലാതെ വർധിക്കുന്നില്ല അതിലേറെ നിങ്ങൾക്കറിയാത്ത പല ഭക്ഷണങ്ങളും കൊളസ്ട്രോൾ.

വേണ്ടി നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലുണ്ട് അതുകൊണ്ടുതന്നെ കൊളസ്ട്രോൾ എന്നുള്ളത് കുറച്ച് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മരുന്നുകൾ ഇല്ലാതെ നിയന്ത്രണങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് വരുധിയിൽ ആക്കാൻ ആയി സാധിക്കും എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഇതെല്ലാം വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ ഒരു 10 മിനിറ്റ് നേരം സംസാരിച്ചുകൊടുത്തത് അവരുടെ മുഖത്ത് വിരിയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ചിരിയുണ്ട് ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് ഒരു സ്നേഹമുണ്ട്.

നമ്മൾ അനിയനെ പോലെ നമ്മൾ മകനെ പോലെയെല്ലാം കാണുന്ന അവരുടെ മുഖത്തുള്ള സന്തോഷം എന്റെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ആളുകളുടെ മുഖത്തും ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് കൊളസ്ട്രോൾ എന്നുപറയുന്നത് ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ളതുണ്ട് നമുക്കറിയാം ചീത്ത കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ട് നല്ല കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ട് ട്രൈഗ്ലിസറൈറ്റി ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം വർദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള ടോട്ടൽ കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പലതരത്തിലുള്ളതുണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ എണ്ണമയം ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഓയിലി ആയിട്ടുള്ള ഇറച്ചിയും മീനും എല്ലാം കഴിച്ചാൽ ആണ് കൊളസ്ട്രോൾ വരുക എന്നുള്ളത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/thIKPVU4RDU