പ്രമേഹം നിയന്ത്രിക്കാം 400ൽ നിന്ന് 90ൽ എത്തും ഉറപ്പ് ഇത് കഴിച്ചാൽ

ഇന്ത്യയിൽ മൂന്നിൽ ഒരാൾക്ക് പ്രമേഹം ഉണ്ട് എന്നാണ് ഞാനിന്നിവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രമേഹത്തെ കുറിച്ചാണ് പ്രമേഹത്തിൽ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒന്നാമതായി നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഡയബറ്റിസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയബറ്റിസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള എന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് ഡയബറ്റീസിന്റെ ചികിത്സ രീതികൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള ഡയറ്റുകൾ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണം.

   

എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഡയബറ്റിസ് മൂലം ഉണ്ടാകാം ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രമേഹം രണ്ടു തരത്തിലുണ്ട് ഒന്നാം ആയിട്ട് ടൈപ്പ് വൺ ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസ് ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റിസ് എന്നാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഇൻസുലിൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കുറവുള്ള ആളുകൾക്കാണ് ഡയബറ്റിസ് വരിക അടുത്തതായി ഇൻസുലിൻ ഉല്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് നഷ്ടപ്പെടുന്നതും കൂടിയാണ്.

ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈപ്പ് ONE ഡയബറ്റീസ് കൂടുതലായിട്ടും കാണുന്നതും 30 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ആളുകൾക്കാണ് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിസ് പൊതുവെ നമ്മൾ കാണപ്പെടുന്നത് 30 വയസ്സ് കൂടുതലുള്ള ആളുകൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ നമ്മൾ പ്രോട്ടീൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ പ്രമേഹം ഉള്ളതായി കാണപ്പെടുന്നത് ഒരാൾക്ക് പ്രമേഹം ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയും അത് ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ മോർ 126 ഭക്ഷണം.

കഴിച്ചതിനുശേഷം രണ്ടു മണിക്കൂർ ഉള്ള ടെസ്റ്റ് 200ന് മുകളിലും എച്ച് പി എ ONE സി അതായത് മൂന്നു മാസത്തെ എവറേജ് ഷുഗർ ലാസ്റ്റ് മൂന്നുമാസമായി നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഷുഗറിന്‍റെ അളവ് ടെസ്റ്റ് പേരാണ് എച്ച്പി എ ONE സി അത് 6.5 ൽ കൂടുതലാണ് എങ്കിൽ ആണ് പ്രമേഹം ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം തിരിച്ചറിയുക എന്തെല്ലാമാണ് ലക്ഷണങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പ്രമേഹം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ആലോചിക്കുന്നത് കൂടുതലായിട്ട് മൂത്രം പോകുന്നുണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് അമിതമായിട്ടുള്ള ദാഹം അമിതമായിട്ടുള്ള വിശപ്പ് ഒരു മൂന്നുമാസം കൊണ്ട് ആറു കിലോ 3 കിലോ എല്ലാം ശരിഭാരം കുറയുന്നുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/ofAZiWRB5bY