ഈ മൂന്നുകാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ ശരീരത്തിലെ സകല രോഗമുള്ള കോശങ്ങളും നശിച്ചുപോകും

ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന വിഷയം ഓട്ടോ ഫാജിയെ കുറിച്ചാണ് ഒരു ജപ്പാൻ സയന്റിസ്റ്റാണ് ഈ ഇതിനെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു വിവരണം നൽകിക്കൊണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന് 2013 നോവൽ പ്രൈസ് ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു എന്താണ് ഓട്ടോഫാജി എന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഒരു ക്ലീനിങ് പ്രോസസ് ആണ് ഇത് ക്ലീനിങ് മാത്രമല്ല വീണ്ടും ഇതിനെ യൂസ് ചെയ്യുകയുമാണ് നമുക്കിപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് എല്ലാം അറിയാം.

   

പ്ലാസ്റ്റിക് റീയൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇത് നമ്മുടെ പരിസരത്തുനിന്ന് പോവുകയും ഇത് വേറൊരു മെറ്റീരിയൽ ആയി കുഴപ്പം കൂടാതെ വിധത്തിൽ ഇതിനെ സംസ്കരിച്ച് എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ചില കോശങ്ങൾ തന്നെ ഈ വൃത്തിയാക്കുന്ന പ്രക്രിയയിൽ ഏർപ്പെടുകയും ഇതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന നല്ല സാധനങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രോട്ടീൻ പോലെയുള്ള സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ്.

ഓട്ടോ ഫാജി എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നശിച്ചു പോകുന്ന കോശങ്ങളുണ്ട് അതിലെ പ്രോട്ടീനെ വേർ തിരിച്ചെടുത്തു കൊണ്ട് ഇതിനു വീണ്ടും റീ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെതന്നെ ബാക്ടീരിയ വൈറസ് ഫംഗസ് ഇതിനെയെല്ലാം നശിപ്പിച്ചു കളയും ഇവിടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതി ഈ ഓട്ടോ ഫാജി പ്രോസസ്സിൽ ക്യാൻസർ കോശങ്ങളെ നശിപ്പിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇതു വളരെ അപാരമായിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടുപിടിത്തമാണ്.

വളരെ അപാരമായിട്ടുള്ള ഒരു വെളിച്ചം നമ്മുടെ ആരോഗ്യകരമായ ഒരു ജീവിതത്തിൽ ഓട്ടോ ഫാജി എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഏതെല്ലാം വിധത്തിലാണ് അത് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനുള്ള നമുക്ക് നോക്കാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓട്ടോ ഫാജി ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്നത് റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള വ്യായാമത്തിലൂടെയാണ് ഈ റെഗുലർ എന്നുള്ള വാക്കിന്_ഇടുക ചില ആളുകൾ പറയും അഞ്ചു ദിവസം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ദിവസം ചെയ്യാൻ അവിടെയും ഇത് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ആകുന്നില്ല ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.