നല്ല ബാക്ടീരിയ വയറ്റിൽ ഉണ്ടാകുവാൻ ഈ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിച്ചാൽ മതി

ഒരുപക്ഷേ ഇന്ന് ആരോഗ്യം മേഖലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പ്രോബയോട്ടിക്സ് എന്നുള്ള ഒരു വാക്ക് ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ നല്ല ബാക്ടീരിയ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ കോശങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഒരുപക്ഷേ ഓരോ ജീവിയെയും ആ ജീവിയായിട്ട് തന്നെ വളരാനായിട്ട് അനുവദിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അകത്തുള്ള കോടിക്കണക്കിനുള്ള ബാക്ടീരിയകളാണ്.

   

ബാക്ടീരിയകൾ തന്നെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ശരീരത്തിലുളള വെറും കേവലം ആയിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയകൾ എല്ലാം മറച്ച് ഒട്ടനവധി ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസസ് ഇതുപക്ഷേ ഈസ്റ്റുകൾ ആകാം ഫ്രണ്ടിൽ ആയിട്ടുള്ള ഇസ്റ്റുകളാകാം അല്ലെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഫംഗസ് ഇതെല്ലാം നല്ല ബാക്ടീരിയ പോലെ തന്നെ ശരീരത്തിനകത്ത് ജീവിതധർമ്മ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ വേണ്ടി നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് അപ്പോൾ പ്രോ ബയോട്ടിക് എന്തിനാണ്.

പ്രോബയോട്ടിക്സ് എന്നാൽ എന്താണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സപ്ലിമെന്റ് ആയിട്ട് പോലും നമ്മൾ ഇത് ശരീരത്തിന് അകത്തേക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ട് കാരണം ചില സമയങ്ങളിൽ പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അകത്തുള്ള നല്ല രീതിയിൽ ബാക്ടീരിയകൾക്ക് നാശം സംഭവിച്ചേക്കാം ഇതൊരു പക്ഷേ സൈക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ട് ഉള്ള മാനസിക പരമായിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സ് ടെൻഷൻ ഇതെല്ലാം.

തന്നെ നമ്മുടെ നല്ല ഒരു പരിധിവരെ നശിപ്പിച്ചേക്കാം പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളിലും നടക്കുന്ന രാസ പ്രവർത്തനങ്ങളും കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എല്ലാം ഈ പറയുന്ന നല്ല ബാക്ടീരിയകളെ നശിപ്പിക്കും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അകത്തേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പലതരത്തിലുള്ള രാസവസ്തുക്കളും ആന്റിബയോട്ടിക്കുകൾ അടക്കമുള്ള പലതരത്തിലുള്ള മരുന്നുകളും തന്നെ ഈ നല്ല ബാക്ടീരിയെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവുള്ളവയാണ് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾ നശിക്കുമ്പോൾ ആണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.