വെറും രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് തകരാറിലായ കിഡ്നി ശുദ്ധമാക്കി പഴയത് പോലെ പ്രവർത്തിക്കും

നിങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും നീര്ള്ള ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മൂത്ര തടസ്സമുള്ള ആളുകൾ മൂത്രത്തിൽ കൂടെ രക്തം വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മൂത്രത്തിൽ പത കാണുന്ന ആളുകൾ ശ്വാസംമുട്ടൽ അനുഭവപ്പെടുന്നവർ എപ്പോഴും ബ്ലഡ് കുറഞ്ഞു പോയിട്ട് ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടവർ ആളുകൾക്ക് വൃക്കരോഗം ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാകാം ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ വൃക്ക രോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് രാത്രി ഇടക്കിടയ്ക്ക് മൂത്രമൊഴിക്കേണ്ടി വരിക.

   

ഇതെല്ലാം വൃക്ക രോഗത്തിന്റെ ഒരു ലക്ഷണങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വൃക്കരോഗം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് സംശയപ്പെടാം കുടുംബത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ പരിചയമുള്ള ആളുകൾ ഡയാലിസിസ് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഈ സന്ദേശം പറയാനായി പോകുന്നത്.

എന്റെ മെസ്സേജ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുക എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അല്ലാം ഞാനിവിടെ പറയാനായി പോകുന്നത് ഈ വൃക്കരോഗം വരാതിരിക്കാനായി നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാനായി സാധിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇത് ആദ്യമേ തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നതിനു മുമ്പ് വൃക്കരോഗം എത്രത്തോളം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവണം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ലോകത്തിലെ കണക്കുകൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ.

മൂന്നിൽ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വൃക്കയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കണക്കുകൾ അനുസരിച്ച് കാണുന്ന ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും ഇതിന്റെ ഒരു സ്ഥിതി മൂന്ന് ആളുകളെ നിങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ പുതിയതായിട്ട് ഇതിൽ ഒരാൾക്ക് വൃക്കരോഗം ഉണ്ടാകും ഇതുതന്നെയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിലും കാണപ്പെടുന്നത് ഡയാലിറ്റി സെന്ററുകൾ എത്രയും അധികം വർധിച്ചിട്ടുണ്ട് രോഗികൾ അത്രയും അധികം വർധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ഡയാലിസിസ് സെന്ററിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള രോഗികളുമായി നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/clL9BYbEm4o