പുളിച്ചുതികട്ടൽ, നെഞ്ചെരിച്ചിൽ, അസിഡിറ്റി എന്നിവ പൂർണം ആയി മാറാൻ ഫലപ്രദമായ മാർഗങ്ങൾ

ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള നെഞ്ചരിച്ചിലാണ് വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നെഞ്ചിരിച്ചാൽ അനുഭവപ്പെടുകയാണ് അതുപോലെതന്നെ പുളിച്ചിട്ട് കെട്ടിലും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഇതിന്റെ ഒരു കാരണമായിട്ടുള്ള ആസിഡ് റിഫ്ലക്ഷനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതുപോലെതന്നെ ഇതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് ഇനി നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ചികിത്സ എടുക്കേണ്ടത്.

   

മുൻകരുതലുകൾ എന്തെല്ലാമാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് തന്നെ എന്താണ് ആസിഡ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ ആമാശയത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഉള്ള ദഹന രസങ്ങളെല്ലാം മുകളിലേക്ക് കയറി വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണിത് നോർമലി നമ്മുടെ ദഹനപ്രക്രിയ എങ്ങനെ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ നോക്കാം നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഭക്ഷണം അന്നനാളത്തിൽ.

കൂടി താഴേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു എന്നിട്ട് ആമാശയത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു നമ്മുടെ ആമാശയത്തിന്റെയും ഇടയിൽ ആയിട്ട് ശക്തിയാ ഒരു പേഷ്യ ഉണ്ട് ഇത് ഒരു വാൽവ് പോലെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഈ വാലു ഓപ്പൺ ആകുന്നു അത് താഴേക്ക് ആമാശയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നു തിരിച്ചു വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി close ആകുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ നോർമൽ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ദഹന പ്രക്രിയയിൽ നടക്കുന്നത്.

എന്നിട്ട് ഭക്ഷണം വൻകുടൽ ചെറുകുടൽ ഇങ്ങനെയെല്ലാം പോയിക്കൊണ്ട് ദഹനം ശരിയായ രീതിയിൽ തന്നെ നടക്കുന്നു ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ആസിഡ് എല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ മുകളിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ഞാനിവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളെല്ലാം നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഇത് ഇന്ന് ഒരുപാട് ആളുകൾ കാണപ്പെടാറുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരിലാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഇത് കാണപ്പെടുന്നത് ഇനി ഇതിൽ കാണുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ആണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നെഞ്ചരിച്ചിൽഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.