ഈ ചെറിയ ടിപ്സിലൂടെയും എക്സസൈസിലൂടെയും ഉപ്പൂറ്റി വേദന എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം

ഇന്ന് ക്ലിനിക്കിൽ ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾ വന്നു പറയുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടണ് ഉപ്പുറ്റി വേദന അതുപോലെതന്നെ പാദങ്ങളിൽ കാണുന്ന തരിപ്പ് പോലെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമുക്കറിയാം കാലിൽ മുട്ടിൽ വേദന അനുഭവപ്പെടുക അതുപോലെതന്നെ നടുവേദന നമ്മുടെ ശരീരഭാരം മുഴുവനും താങ്ങുന്ന നമ്മുടെ കാൽപാദമാണ് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉപ്പൂറ്റി വേദന ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നും എങ്ങനെ നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്ന് നോക്കാം.

   

എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉപ്പറ്റി വേദന ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നോക്കാം ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് ഇത് കാണാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാന്റ് പേശിയ ആണ് തന്നെ ഇത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ കാലിന്റെ ഉപ്പൂറ്റിയിൽ നമ്മുടെ കാലിന്റെ പിരിവിലും ആയിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പട ആണ് പ്ലാന്റ പേഷ്യ എന്നുപറയുന്നത് രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മുടെയിൽ ഉപ്പുട്ടിയിൽ വരുന്ന എല്ലുകൾക്ക് തേയ്മാനം സംഭവിക്കുന്നു.

ഇതിൽ തന്നെ ചെറിയ രീതിയിൽ ഒരു എല്ലു വളർച്ച അനുഭവപ്പെടും നമ്മൾ മുള്ള് പോലെ തെറിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു എല്ലു വളർച്ച ഉണ്ടാകും ഇപ്പോൾ അതുകൊണ്ടുതന്നെ നമ്മൾ നടക്കുമ്പോഴും നിൽക്കുമ്പോഴും എല്ലാം നമുക്ക് നല്ല വേദന അനുഭവപ്പെടും മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മുടെ കാലിന്റെ ബാക്കിലെ മസിലുകൾ ഒരു റിബൺ ഷേപ്പിൽ ആയിട്ട് നമ്മുടെ മസിലുകളെല്ലാം വന്നുചേരുന്ന ഒരു സ്ഥലം തൊടുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും.

ഉപ്പുട്ടിലിൽ മുകളിലായി ബാക്കിൽ ആയിട്ട് എന്താണ് അക്കിലി ട്രെൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ചെറിയ ഇഞ്ചുറി കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പോർട്സ് കഴിക്കുന്നത് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടും ഇനി പരിക്കുപറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് വേദന അനുഭവപ്പെടാം പ്രധാനമായിട്ടും ഈ മൂന്നു കാരണങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഉപ്പുറ്റി വേദന ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ അമിതമായിട്ടുള്ള വണ്ണം ശരീരഭാരം വധിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കാൽപാദത്തിനെ താങ്ങാൻ കഴിയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.