15 മിനിറ്റിൽ മലബന്ധം മാറി വയറു ക്ലീൻ ആവും ചൂടുവെള്ളം ഇങ്ങനെ കുടിച്ചാൽ മതി നല്ല ശോധനക്ക് അല്പം

കോൺസ്റ്റിപഷൻ അഥവാ മലബന്ധം ഒരുപാട് ആളുകളെ അലട്ടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് പലപ്പോഴും രാവിലെ കൃത്യമായിട്ട് മലശോചനം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ദിവസത്തെ നിങ്ങളുടെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒന്നാകെ തന്നെ താളം തെറ്റി എന്ന് വരാം ഒരു ഉന്മേഷക്കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ മുതൽ തന്നെ നിങ്ങളെ അലട്ടി എന്ന് കോൺസ്റ്റിന് അഥവാ മല ബന്ധം ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്ന് ഞാനിവിടെ വ്യക്തമാക്കാൻ സാധാരണ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ദഹിച്ച് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വേണ്ടത് അബ്സോർബ് ചെയ്തതിനുശേഷം ബാക്കിയുള്ളവയാണ്.

   

മലമായിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെടുന്നത് വൻകുടലിലാണ് സാധാരണ ഈ മലം രൂപാന്തരപ്പെടുന്നതായിട്ട് ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നത് വൻകുടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം നാല് മുതൽ 6 അടി വരെ നീളമുള്ള ഒരു ട്യൂബ് ആണ് നമ്മൾ കഴിച്ച ഭക്ഷണത്തിന്റെ ബാക്കിഭാഗം ട്യൂബ് നകത്ത് എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ചെറിയ മൂവ്മെന്റ് വഴി ഇത് സ്ലോ ആയിട്ട് താഴേക്ക് നീങ്ങുന്നു ഈ മൂവ്മെന്റിന്റെ ഇടയിലാണ് നമ്മുടെ ഈ ഫുഡ് പാർട്ടികൾ നിന്നും.

നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം വലിച്ചെടുക്കുന്നത് ഈ ഭാഗത്തുനിന്നും വലിച്ചെടുക്കുന്ന വെള്ളമാണ് നമ്മുടെ രക്തത്തിന്റെ ഫ്ലൂയിഡ് ലെവൽ കുറയാതെ തന്നെ ഇരിക്കാനായിട്ട് ശരീരം ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം കുടിച്ചില്ല എങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക നിങ്ങളുടെ വൻകുടിയിലേക്ക് എത്തുന്ന ജലാംശത്തിന്റെ അളവുകളേ കുറയും ആവശ്യത്തിനു വെള്ളമില്ലെങ്കിൽ വൻകുടലിൽ എത്തുന്ന ഈ പാർട്ടിക്കിൾസിൽ.

നിന്നും വെള്ളം കൂടുതലായി വലിച്ചെടുക്കുന്ന അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ സംഭവിക്കും കൂടുതൽ ആയിട്ട് മലം വരണ്ട് ഉണങ്ങാനായി തുടങ്ങും മലബന്ധം ഉണ്ടാകാൻ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കുടിക്കാത്തതാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മുടെ നാരുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്തത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഫൈബറുകൾ അഥവാ നാരുകൾ എല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

ഒന്ന് സോലിബിൾ ഫൈബർ ഇൻ സൊലീബൈബിൾ ഫൈബർ നമ്മുടെ കുടലിലേക്ക് എത്തുന്ന നാരുകൾ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം വലിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു ചൂൽ പോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു വൻകുടലിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ടോക്സിനുകളും കെമിക്കലുകളും അടിഞ്ഞുകൂടാതെ എല്ലാം എല്ലാം വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് മലാശയത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://www.youtube.com/watch?v=8JRzCUGFlSI