1 ദിവസം കൊണ്ട് പ്രോ.സ്റ്റേറ്റ് അസുഖങ്ങൾ സുഖപ്പെടുത്താം

ഇന്ന് വളരെ ന്യൂനത ഒരു ആ വിഷയം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പ്രോസേറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ എന്താണ് പ്രോസേറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ പ്രോസൈറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാത്തരത്തിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ചികിത്സ രീതികളും ഒരുമിച്ച് ഒരു കുടക്കീഴിൽ അണിനിരത്തുന്നതാണ് പ്രോ സൈറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എന്നുള്ള ആശയം ഇത് എന്റെ മുപ്പതു വർഷത്തെ പരിചയം കൊണ്ട് ഞാൻ ആലോചിച്ചു ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്.

   

ഈ ആശയത്തിന് ഒരു കാരണം കൂടിയുണ്ട് ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഓരോ അവയവത്തിനും ഓരോ ഹോസ്പിറ്റലിലായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഹൃദയത്തിന് ഹോസ്പിറ്റലുകൾ ഉണ്ട് അതുപോലെതന്നെ കണ്ണിന് കണ്ണിന് ആശുപത്രികൾ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ അവയവങ്ങൾക്കും ഇനി നമുക്ക് ഭാവിയിൽ വരാനായി പോകുന്നത് ഓരോ അവയവങ്ങൾക്കും ഓരോ അസുഖത്തിനും കൂടി ഓരോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇനി വരാൻ പോവുകയാണ്.

അതിൽ നിന്നാണ് ഈ പ്രോസൈറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ എന്നുള്ള ഒരു പുതിയ ആശയം ഉടലെടുക്കുന്നത് പ്രോസേറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ എന്നുള്ള ആശയം മെൻസ് ഹെൽത്ത് ക്ലിനിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വേറൊരു പുതിയൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഇന്ത്യയിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ ഒരു സബ് ഡിവിഷൻ ആയിട്ട് വരും എന്താണ് മെൻസ്ട്രൽ ക്ലിനിക് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം പുരുഷന്മാരിൽ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് സിറോൺ ഹോർമോൺ കുറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ.

ഉണ്ടാകുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് തന്നെ ചികിത്സിക്കുന്ന ഒരുമിച്ച് നോക്കുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് മെൻസ്റ്ററിൽ ക്ലിനിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും പ്രോസസിറ്റി ഗ്രന്ഥിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചികിത്സകൾ യൂറിത്ര യൂറിനിൽ വരുന്ന ട്രാക്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വരുന്ന ചികിത്സകൾ അതുപോലെതന്നെ ലിംഗത്തിന്റെ അഗ്രചർമ്മത്തിന് ഭാഗത്ത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.