ശരീരം വളരെ മുൻകൂട്ടി കാണിക്കുന്ന പ്രോ.സ്റ്റേറ്റ് കാൻസർ അപായ ലക്ഷണങ്ങൾ

പുരുഷന്മാരിൽ മൂത്ര തടസ്സത്തിനും SEXUAL ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാരണം പ്രോസൈറ്റ് ഗ്രന്ഥിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കാൻസറുകളും ആണ് എന്താണ് ബിപിഎച്ച് BENIGN PROSTATIC HYPERPLASIA അഥവാ പ്രൊസ്റ്റൈറ്റിന്റെ അമിതമായിട്ടുള്ള വളർച്ചയ്ക്കും ക്യാൻസറിനും എല്ലാം കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള മുഴകളും ക്യാൻസറും എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത് തടയുന്നതിനും ചികിത്സിച്ചു ഭേദമാക്കാൻ സാധിക്കുമോ രോഗികളും ബന്ധങ്ങളും എന്തെല്ലാമാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്.

   

കഴിയുന്നതും വളരെ ലളിതമായി തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് അധികം ഇല്ലാതെ മലയാളത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു തരാനായി ശ്രമിക്കാം വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി തന്നെ കണ്ടാൽ മാത്രമേ ഇതിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായി സാധിക്കുകയുള്ളൂ പ്രോ സൈറ്റ് രോഗങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും അറിവുണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഈ പ്രോസ എവിടെയാണ് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ അനറ്റമി എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം പ്രോ സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്.

നമ്മുടെ മൂത്രാശയത്തിന് താഴെയായിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മൂത്രനാളിയുടെ ആദ്യഭാഗം പ്രോസൈറ്റിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് ഏകദേശം ഒരു നെല്ലിക്കയുടെ ആകൃതി 11 ഗ്രാമാണ് അതിന്റെ ഭാരം വരുന്നത് അതിനോടുകൂടി അതിനെ അടുത്തുള്ളതാണ് അതിന്റെ ബാക്കിലുള്ള ആയിട്ടാണ് RECTUM വരുന്നത് ആമാശയത്തിന് അവസാനത്തെ പുറകിൽ ഇരിക്കുന്നത് അതിനോട് കൂടി തന്നെ seminal vesicle ejaculatory duct എന്നുള്ള ഒരു വേറൊരു ഗ്രന്ഥി കൂടിയുണ്ട്.

ഈ പ്രോസ പ്രോസൈറ്റിലേക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ബീജത്തെ കൊണ്ട് മുകളിലേക്ക് കയറി നമ്മുടെ pinneies വന്നു പിന്നെ അത് പ്രോസൈറ്റിലേക്ക് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് പ്രോസൈറ്റ് വന്നിട്ട് രണ്ടും കൂടെ ഒന്നിച്ചു ചേർന്നിട്ടാണ് ജാക്യുടരി ഡബ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് പ്രോസ്ട്രേറ്റ് യൂറിയുടെ അകത്തേക്ക് പോകുന്ന മൂത്രനാളിലേക്ക് ആണ് ഇത് തുറക്കുന്നത് ഇതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോസൈറ്റിന് ചുറ്റിലും.

ഉള്ള പിന്നെ ഈ യൂറിത്രയ്ക്ക് അകത്തും മസിലുകൾ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം ധനു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സ്വിച്ച് പോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ യൂറിനും സെക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശുക്ലം വരുന്ന സമയത്ത് യൂറിൻ വരാതെ നോക്കുന്നതും എല്ലാം ഇതാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെയെല്ലാം ഒരു പ്രശ്നം സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ശ്രീ സ്കലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാവുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക