ഇങ്ങനെ ചെയ്താ വെള്ളപോക്ക് പൂർണ്ണമായി ഇല്ലാതാക്കാം

സ്ത്രീകളിൽ കാണുന്ന അസ്ഥിയുരുക്കം അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളപോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലൂക്കോറിയ എന്നുള്ളത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്ചാർജ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാലേ നമുക്ക് നോർമൽ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് തിരിച്ചറിയുവാനും അതിനനുസരിച്ചുള്ള ചികിത്സ എടുക്കാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്താണ് വജൈനിൽ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്ചാർജ് നമ്മുടെ വെജ്ജനയുടെയും സർവിക്കിന് ചുറ്റിലുമുള്ള ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഗ്രന്ഥികളിൽ.

   

നിന്ന് പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഒരു നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് വജൈന ഡിസ്ചാർജ് ഇത് എല്ലാ സ്ത്രീകളിലെ ഒരു മിനിമം കോണ്ടെറ്റിയിൽ തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് കടല അതായത് ഉദാഹരണത്തിന് മുട്ടയുടെ വെള്ളപോലെ എല്ലാമാണ് കാണപ്പെടുക ഇതൊരു സ്ത്രീയുടെ നോർമൽ ആയ മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ പല നേരങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും കൂടിയും കുറഞ്ഞും എല്ലാം നമ്മൾക്ക് ഇത് കാണപ്പെടാറുണ്ട് നമുക്ക് പീരിയഡ്സ് തുടങ്ങുന്നതിന്റെ മൂന്നോ നാലോ ദിവസങ്ങൾക്കു മുമ്പേതന്നെ ഇതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറച്ചുകൂടി ഉണ്ടാവുക.

അതുപോലെതന്നെ നമ്മുടെ ഓവുലേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അതായത് 13 തൊട്ട് 14 ദിവസങ്ങളിൽ വരെ ഇതിന്റെ എമൗണ്ട് കുറച്ചു കൂടുതലായി കാണാം പിന്നെ നമുക്ക് ബ്രെസ്റ് ഫീഡിങ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെതന്നെ ഫ്രബർട്ടി വരുന്ന സമയത്ത് എല്ലാം ഇതിന്റെ എമൗണ്ട് കുറച്ചു കൂടുതലാകാം അതുപോലെ തന്നെ പീരീഡ്സ് കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് മൂന്ന് ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ തീരെ കാണാതിരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ചെറിയ എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും.

ഇത് കാണപ്പെടുക ഇനി എന്താണ് അബ് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള വജൈനൽ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ പറഞ്ഞതിൽ നിന്നുള്ള കളറിന്റെ ചെയ്ഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ സ്മെല്ലിന് ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ അളവിലെല്ലാം വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ അബ്നോർമൽ വെജിനൽ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ പറയുന്നത് കളന്റെ കാര്യം നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ വയറ്റിൽ നിന്നും കളറിൽ ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്നും ഒരു യെല്ലോ കളർ ആവുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രീൻ കളർ ആവുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചാരം നിറത്തിൽ ഒരു പിങ്കുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും എല്ലാം കൂടിയാണെങ്കിൽ ഇത് അസാധാരണമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്ചാർജ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് കണക്കാക്കാം അതേപോലെതന്നെ വളരെയധികം ആയിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ഒരു പാഡ് വയ്ക്കേണ്ട അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.