ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ പ്രമേഹം ,പൈൽസ്, കൊളസ്ട്രോൾ, ബീപി,യൂറിക് അസിസ് ഇവ മരുന്നില്ലാതെ മാറും

പ്രഷർ പ്രമേഹം കൊളസ്ട്രോൾ യൂറിക് ആസിഡ് പൈൽസ് ഉറക്കമില്ലായ്മ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ജീവിതശൈലിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് നമുക്ക് ചില തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ വരുന്നത് ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് തടുക്കാനായി കഴിയില്ല ഉദാഹരണമായി അച്ഛന് കഷണ്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ മകനെ ഒരു പരിധിവരെ ആ കഷണ്ടി മകനും സംഭവിച്ചേക്കാം അതുപോലെതന്നെ ചില തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ.

   

പാരമ്പര്യമായി തന്നെ വന്നേക്കാം എന്നാൽ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ പുറമേ പോകുന്ന വയ്യ വേലിയെ നമ്മൾ സൈക്കിൾ എടുത്തു കൊണ്ടുവന്നു പിടിച്ചു പോലെയാണ് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയില്ലായ്മ കൊണ്ടും നമ്മുടെ ജീവിത ശൈലിയിലെ ശ്രദ്ധയില്ലായ്മ കൊണ്ട് വരുന്ന തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചില തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മേശയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടുതന്നെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകാതെ തന്നെ നമുക്ക് അവ നിയന്ത്രിച്ചെടുക്കാനായി കഴിയും അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുക.

എന്നുള്ളത് കൊളസ്ട്രോളാണ് എങ്കിലും പ്രമേഹമാണ് എങ്കിലും പ്രഷറാണ് എങ്കിലും മരുന്നു കുടിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് എല്ലാവരും ഗൗരവമായി തന്നെ ചിന്തിക്കേണ്ടതായിട്ടിരിക്കുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പറയാൻ പോകുന്നത് പണ്ടുകാലത്ത് ആളുകൾക്ക് രോഗമുണ്ടായിരുന്നത് പട്ടിണി കിടന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള പ്രോട്ടീനും വിറ്റാമിനുകളും ഒന്നും ആ മനുഷ്യർക്ക് കിട്ടാത്ത കാരണം ആയിരുന്നു.

അല്ലെങ്കിൽ കഠിനമായിട്ടുള്ള വിശപ്പ് ദാഹം എല്ലാം സഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള രോഗങ്ങൾ ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചികിത്സയില്ലാത്ത വസൂരി പോലെയുള്ള രോഗങ്ങൾ ആയിരുന്നു ഇന്ന് ഒരു പരിധിവരെയുള്ള ചികിത്സ എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും ഉണ്ട് നമ്മൾ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ ഒരുപാട് പുരോഗമിച്ചു പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മൾ രോഗികളാകുന്നത് ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ട് സമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാഞ്ഞിട്ട് വെള്ളം അധികം കുടിക്കാതെ അതുപോലെതന്നെ ഈസി ഇരുന്ന് സൂര്യപ്രകാശം ലഭിക്കാതെ ഒക്കെയാണ് അല്ലാതെ ഭക്ഷണം കിട്ടാഞ്ഞിട്ടല്ല ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.