ശരീരത്തിൽ കൈതരിപ്പും മരവിപ്പും തൈറോയിഡും പ്രമേഹവും വന്നു തുടങ്ങുമ്പോൾ കാണിക്കുന്ന ലക്ഷണങ്ങളാണ്

ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് വളരെ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് തന്നെ ഏകദേശം ഒരു കൂടിയോളം ആളുകളെ തന്നെ ഈ ലോകത്തെൽ നേരിടുന്ന ഒരു പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ചാണ് കൂടുതലായിട്ടും സ്ത്രീകളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഈ അസുഖം ചെറുപ്പക്കാരനാണ് കൂടുതലായിട്ടും കണ്ടുവരുന്നത് ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് കൈകളിൽ കാണുന്ന കഴപ്പ് തരിപ്പ് പരിപ്പ് എന്നിവയാണ് എന്താണ് ഈ അസുഖം രാത്രികാലങ്ങളിൽ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ ഞെട്ടിയുണർന്നു.

   

കൈകളിലുള്ള തരിപ്പ് കഴപ്പ് എന്നിവയെല്ലാം നമ്മൾ കുടഞ്ഞ് മസാജ് ചെയ്തു പിന്നീട് കിടന്നുറങ്ങുന്ന ഈ ചെറിയ രോഗം ലക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി അത് കൂടുതലായി മുഴുവനായിട്ടും കൈകളിൽ തരിപ്പായി ജോലി ചെയ്യാനും എല്ലാം തരിപ്പിക്കുന്നത് ഈ അസുഖമാണ് CARPEL TUNNEL സെൻട്രൽ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് കൂടുതലായിട്ട് സ്ത്രീകളിലാണ് ഇത് കണ്ടുവരുന്നത് പുരുഷന്മാരിൽ കാണാറുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും രോഗം കണ്ടുവരുന്നത് ഹാർഡ് വർക്കേഴ്സിലാണ്.

പ്രത്യേകിച്ച് റസ്റ്റിന് കൂടുതലായിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന ജോലികൾ ആളുകളിലാണ് ഇത് കൂടുതലായിട്ടും കണ്ടു ടൈപ്പിംഗ് ഹാമറിൻ അതുപോലെ മ്യൂസിക് ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളിൽ എല്ലാ ആളുകളും കണ്ണും കാണുന്നതാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഡ്രൈവിംഗ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളിൽ ബൈക്ക് ഓടിക്കുന്ന ആളുകളിൽ ഇത് കൂടുതലായി കണ്ടു വരാറുണ്ട് ഇത് കൂടുതൽ വ്യാപിച്ചിട്ടാണ് കൈകളിൽ തരിപ്പും നമുക്ക് പലപ്പോഴും പല രോഗികളും.

ഡോക്ടറെ അടുത്ത് സമീപിക്കാനുള്ളത് ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുക എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൈകളിലേക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മീഡിയൻ നേർവ് നമ്മുടെ കയ്യിലെ റെസ്റ്റിന്റെ ഒരു കനലിലൂടെയാണ് കടന്നുവരുന്നത് അതിന്റെ പേരാണ് കാർട്ടണൽ SYNDRAM ശരിക്കും അതൊരു ടണൽ പോലെയാണ് അത് തണൽ കൂടി കടന്നു വരുമ്പോൾ ചില തരത്തിൽ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ ജോലിയുടെയും ശരീരപ്രകൃതിയുടെയും അമിതത്തിന്റെയും പലതരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ കനാലിൽ വളരെയധികം NARRO ആയും അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കംപ്രക്സ് ആവുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ടുതന്നെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനായി സാധിക്കാതെ വരും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.