നിത്യജീവിതത്തിൽ പാലിക്കേണ്ട ആരോഗ്യപരമായ ശീലങ്ങൾ

ആരോഗ്യത്തിന് പകരം വെക്കാൻ മറ്റൊന്നുമില്ല. എത്രപണം പകരം വെച്ചാലും ആരോഗ്യത്തിന് പകരമാകില്ല. നിത്യജീവിതത്തിൽ കണിശമായി പാലിക്കാനുള്ള ചില നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്കായി പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നമ്മുടെ സമ്പത്ത് മുഴുവൻ ഡയാലിസിസിന് ആയി ചെലവാക്കാതിരിക്കാൻ കിഡ്നി നശിപ്പിക്കുന്ന ആൻറിബയോട്ടിക്കുകൾ അവയുടെ ഉപയോഗങ്ങൾ നിർത്തേണ്ടതാണ്. അതുപോലെതന്നെ എണ്ണയുടെ ഉപയോഗം പാടേ കുറയ്ക്കുക. എണ്ണപ്പലഹാരങ്ങൾ ഉം പൊരിച്ചതും ഭക്ഷിക്കുന്നതിൽ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുക.

വെറും വയറ്റിലും അല്ലാതെയും തെളിഞ്ഞ പച്ചവെള്ളം ധാരാളമായി കുടിക്കുക. ഉലുവയും കരിം ജീരകം ചേർത്ത് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം കുടിക്കാതിരിക്കുക. അതുപോലെ നടത്തം കൂടുതൽ ആക്കുക. നിങ്ങൾ പുറത്തു പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ അടുത്ത ആണെങ്കിൽ കഴിവതും നടക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് നിത്യജീവിതത്തിൽ പാലിക്കേണ്ട ആരോഗ്യശീലങ്ങൾ എന്ന് അറിയുന്നതിനായി നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ പൂർണമായും കാണേണ്ടതാണ്.

Like your Page to get you news like this. Share this post so that others can see and get this information. Please enter your comments in the comment box below. Like news like News Health and Kai Page.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *