ഈ പ്രശ്നം ജീവിതത്തിൽ വരില്ല പുരുഷന്മാരിലെ ശേ.ഷി.ക്കുറവ് ഇതാണ്കാരണം

ഒരുപക്ഷേ പരസ്യങ്ങൾക്ക് പുറകെ ഓടാൻ ഉള്ള ഒരു ടെൻഡൻസ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് മേജിക്കൽ റെമെഡീസ് എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആയിട്ടുള്ള പരിഹാരം ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ മരുന്നുകളുടെ പുറകെ പോകാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തെറ്റിദ്ധാരണ പെടുകയും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവുകയും എന്നിലൊരു വ്യാമോഹത്തിൽ നമ്മൾ പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു മേഖലയാണ്.

   

ഈ പറയുന്ന ലൈംഗികപരമായിട്ട് പ്രശ്നങ്ങളുള്ള മരുന്നുകൾ ഒരുപക്ഷേ പുറമേ പറയാനായി സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് പറയാനുള്ള വിഷമങ്ങളിൽ നിന്നും എല്ലാമായിരിക്കാം ഈ പറയുന്ന പരസ്യങ്ങളുടെ പുറകിൽ നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ പെട്ട പരസ്യങ്ങളുടെ പുറകിൽ പോയി വഞ്ചിതരാകുന്നതിനെല്ലാം മുമ്പ് വഞ്ചിതരാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇന്ന് നമ്മുടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്.

അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട രോഗങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഒരു പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ചാലും ലൈംഗിക ഉത്തേജിനും കുറയുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രശ്നത്തെ കുറിച്ചാണ് ലൈംഗിക ഉത്തേജനം കുറയുക എന്നുള്ളത് പുരുഷന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലൈറ്റ് തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് സ്ത്രീകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആർത്തവവിരാമം പോലെ മാസം മുറ നിൽക്കുന്നതുപോലെ തന്നെ പുരുഷന്മാരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് അൻട്രോ പോസിന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത്.

സാധാരണഗതിയിൽ ലൈംഗിക ഉത്തേജനം കുറയുക എന്നുള്ള പ്രശ്നം പ്രായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടാകും 70 വയസ്സിനു മുകളിൽ പ്രായമുള്ള 60% ത്തോളം ആളുകളിൽ ഈ പറയുന്ന ഉദ്ധാരണ കുറവ് സാധാരണ രീതിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകും നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് തന്നെ ഉള്ളതാണ് ഇത് 40 മുതൽ തൊട്ട് 60 വയസ്സ് വരെയുള്ള ആളുകളിൽ പുതിയ പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് 56% ത്തോളം ആളുകൾക്ക് ഉദ്ധാരണ കുറവുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലൈംഗികപരമായിട്ടുള്ള ഉദാഹരണം കുറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.