നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും പ്രമേഹം വരില്ല ഒരു നേരമെങ്കിലും ദിവസം ഈ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ

നമുക്കറിയാം പ്രമേഹം ഡയബറ്റിസ് കാലാകാലങ്ങളായി തന്നെ മനുഷ്യർ ജീവിതത്തെ നിശബ്ദമായി തന്നെ കൊല്ലുന്നൊരു രോഗമാണ് ക്രിസ്തുവിനു മുമ്പ് 1500 ബിസി മുതൽ ഈ രോഗം അറിയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് തുടക്കത്തിലാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനും ചികിത്സാ ആരംഭിക്കുന്നതിനും സാധിച്ചിട്ടുള്ളതും നമ്മൾ അറിയാൻ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം വർഷങ്ങളായി നമ്മൾ അറിയുന്ന ഒരു രോഗമാണ്.

   

എങ്കിലും ഇതെങ്ങനെയാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ ഇത് തടുക്കേണ്ടത് ഇതിന്റെ പാർശ്വഫലങ്ങൾ വരാതെ എങ്ങനെ നമുക്ക് നോക്കണം എന്നോ ഇന്നും ജനങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയില്ല ഇതൊരു വിരോധം ആഭാസം തന്നെയാണ് വളരെയധികം പഠനങ്ങൾ പ്രമേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതെങ്ങനെയാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഇന്നും ആളുകൾക്ക് അറിയാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഉള്ളത് ഏത് ആശുപത്രിയിലെ.

പുറമേയുള്ള രോഗികളെ നമ്മൾ നോക്കിയാലും ജനറൽ ആയിട്ട് വരുന്ന രോഗികളിൽ ഒരു 40% എങ്കിലും പ്രമേഹരോഗം അനുബന്ധിച്ചുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഉള്ളവരായിരിക്കും ഒരു ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തുന്ന വിഭാഗത്തിലാണ് എങ്കിൽ അതിലും കാണാൻ നാല്പത് അമ്പത് ശതമാനം ഇനി സ്പെഷ്യലിറ്റി ക്ലിനിക്കുകയാണെങ്കിൽ കാർഡിയോളജി ന്യൂറോളജി എല്ലാം എങ്കിൽ 60% രോഗികൾക്കും പ്രമേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രശ്നങ്ങളായിട്ടാണ് അവർ വരുന്നത്.

എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയധികം വിദ്യാഭ്യാസവും ലോക ജ്ഞാനവും രോഗങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരമുള്ള ഈ ജനതയ്ക്ക് ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് ചിന്തിക്കാറുണ്ടോ അധികം ആളുകളും പറയും രോഗം ഒന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു തലവേദന നോക്കിയപ്പോൾ പ്രഷർ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു ഷുഗർ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഷുഗർ ഇല്ല ബ്ലഡ് ഷുഗർ കുറിച്ച് അധികമുണ്ടായിരുന്നു കഴിക്കുന്നുണ്ടോ മരുന്നൊന്നും ഇല്ല ഭക്ഷണത്തിൽ കൺട്രോൾ ആണ് ഇവിടെ ഇതാണ് സ്ഥിതി അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു നോക്കുമ്പോൾ കാണം ഷുഗർ 360 ഇതുവരെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആശുപത്രിയിലേക്ക് വന്നതുകൊണ്ടാണ് രോഗം ഉണ്ടായത് എന്നുള്ള വിചാരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് പ്രമേഹം എന്നുള്ള രോഗം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.