ഹെർണിയ ഉണ്ടകിൽ മാറുകയും പിന്നീട് ജീവിതത്തിൽ വരില്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ

എന്താണ് ഹെർണിയ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കാരണം ഏതു തരത്തിലുള്ള ഹെർണിയയ്ക്ക് ആണ് ഓപ്പറേഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഓപ്പറേഷൻ ഒഴിവാക്കാനായി സാധിക്കുമോ ഹെർണിയ ഉള്ളവർ എന്തെല്ലാമാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഓപ്പറേഷൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നവർ എടുക്കുന്നവർ എന്തെല്ലാം ആണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആദ്യമായി തന്നെ എന്താണ് ഹെർണിയ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ വയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് പലപ്പോഴും ഹെർണിയ അനുഭവപ്പെടുന്നത്.

   

ബേസിക്കലി ഹെർണിയ എന്ന് പറയുന്നത് വയറിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഭാഗങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ദഹനേന്ദ്രിയ ഭാഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കുടലിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മസിൽ വീക്ക്നെസ്സ് വഴി വയറിന്റെ ഭിത്തിക്ക് ഒരു തകരാറുള്ളത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വീക്ക്നെസ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തള്ളി വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹെർണിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ പുറകിൽ SPINAL നല്ലതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രോങ്ങ് ആണ് അതേസമയം മുക്കൾ .

മുൻവശവും താഴും ശരിക്കും മസിൽ വച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ശരിക്കും പേശിയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശ്വാസം നമ്മുടെ ഹാർട്ടും ലെൻസും എല്ലാം ഇരിക്കുന്നതിന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയഫ്രമാണ് ശരിക്കും ആണ് നമ്മുടെ ശ്വാസത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മസിൽ ആണ് ഡൈഫ്രം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് നെഞ്ചും വയറും അവയവങ്ങളും തമ്മിൽ ഡയഫ്രമാണ് ഉള്ളത് ഡയഫ്രം എന്നുള്ളത് ഒരു മസിലാണ്.

അതിന്റെ ഒരു വീക്ക്നെസ്സിൽ കൂടെ കുടൽ മുകളിലേക്ക് കയറി പോകുന്നതിനെയാണ് ഹിയാറ്റൽ ഹെർണിയ എന്ന് പറയുന്നത് നെഞ്ചിരിച്ചിൽ വയറിനു അസ്വസ്ഥത ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ വയർ ഉണ്ടാകുന്ന അസ്വസ്ഥത ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.