ജീവിതത്തിൽ പിന്നെ കൊളെസ്റ്ററോളും ഷുഗറും വരില്ല ഈ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ മതി

പലതവണയായിട്ട് പല ആളുകളും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് കാരണം നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് തന്നെ ഭക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട് അതുപോലെതന്നെ കുക്കിങ്ങിന്റെ രീതികളെക്കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട് ഏതു പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഏത് രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഏതുതരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണ രീതിയാണ് നല്ലത് ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള രീതികൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ അതുപോലെതന്നെ ടെസ്റ്റിന്റെ രീതികൾ ഇതെല്ലാം.

   

പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഡോക്ടർ ഏത് രീതിയിലുള്ള ജീവിതശൈലിയാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെല്ലാമാണ് ഭക്ഷണ രീതികൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉള്ളത് ഒരു ദിവസം ഫുൾ ആയിട്ട് എങ്കിൽ ഏതെല്ലാം സമയത്ത് ആണ് കഴിക്കുന്നത് എന്താണ് കഴിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്ഥിരമായി തന്നെ ചോദിക്കാറുണ്ട് പരിശോധനയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ ആളുകൾ സ്ഥിരമായി തന്നെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്.

ഡോക്ടർ പറയുന്ന ചില തരത്തിലുള്ള ടിപ്പുകൾ ഞങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യാറുണ്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ടിപ്പുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണേ എന്താണ് ഡോക്ടർ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണരീതി ഇങ്ങനെയെല്ലാം തന്നെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പല വീഡിയോകളിലും പലതരത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഈ വീഡിയോയിൽ എല്ലാം തന്നെ പൊതുവായിട്ട് ഏതെല്ലാം രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാണ് എന്റെ ജീവിതശൈലിലുള്ളത്.

ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതും കൂടിയാണ് ആറുമണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് രണ്ടോ മൂന്നോ ക്ലാസ് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച വെള്ളമെല്ലാം നോർമമാണ് തിളപ്പിച്ച വെള്ളമായതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്നേയുള്ളൂ കുടിക്കുന്നത് ഉള്ളൂ നോർമൽ വെള്ളമൊഴിയെങ്കിൽ നോർമൽ സാധാരണ പച്ചവെള്ളം തന്നെ കുടിക്കും രണ്ടു മൂന്നു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് വിശപ്പ് ഒന്നായി വന്നതിനുശേഷം പിന്നീട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കുക്കുമ്പർ ജ്യൂസ് ഉണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് എല്ലാ ആളുകൾക്കും അറിയാം നമ്മളിവിടെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുവച്ചാൽ തൊലിയെല്ലാം തന്നെ ചെത്തിയെടുത്തു കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ പഴുപ്പ് മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ച് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.